Prestige

Prestige

typ fugi: żywiczna, wodoprzepuszczalna

zalecana szerokość spoiny [mm]: 3–20

wydajność [kg/m2]: 0,33–1

cena [zł/25 kg]: ok. 338 (13,53 zł/1 kg)