Vademecum

Suchy jastrych Wróć do pełnej listy

Suchy jastrych

Vademecum - Wykańczanie i urządzanie

Jastrych to bezspoinowy podkład podłogowy (który czasami pełni też rolę posadzki). Suchy jastrych układa się z jednej, dwóch lub trzech warstw płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych. Jastrych jedno- i dwuwarstwowy układa się z płyt o grubości 12,5 mm, najczęściej na podłożu drewnianym. Jastrych trójwarstwo­wy układa się z płyt o grubości 8 mm.

Płyty każdej kolejnej warstwy powinny być obrócone o kąt 90° w stosunku do płyt poprzedniej warstwy. Płyty skręca się wkrętami systemowymi lub zszywa ocynkowanymi zszyw­kami. Do wykonywania jastrychu stosuje się też płyty warstwowe laminowane styropianem, polistyrenem ekstrudowanym lub wełną mineralną. Aby zapobiec przenoszeniu się dźwięków, na stykach płyt ze ścianami pozostawia się szczeliny (ok. 10 mm), które wypełnia się paskami wełny mineralnej lub styropianu.

Zależnie od rodzaju podłoża i sposobu ułożenia rozróżniamy jastrych:

 

- zespolony – układany bezpośrednio na zagruntowanym podłożu,
- na warstwie oddzielającej – układany na izolacji przeciwwilgociowej,
- pływający – układany na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej.

 

Jastrych z płyt gipsowo-kartonowych nie może być układany w pomieszczeniach mokrych (takich jak pralnie, kabiny natryskowe), w których wilgotność powietrza stale przekracza 85%. W pomieszczeniach takich jak kuchnie i łazienki, w których wilgotność powietrza jest podwyższona, a dodatkowo woda może wylać się na posadzkę, płyty jastrychu trzeba dodatkowo zabezpieczyć. Pod warstwą jastrychu układa się folię polietylenową, a górną powierzchnię płyt pokrywa się emulsją uszczelniającą.

Wszystkie połączenia elementów podłogowych z elementami pionowymi (ścianami, obudowami wanien) uszczelnia się taśmą uszczelniającą. Elementy stałego wyposażenia (np. wanny) powinny być ustawione na płytkach rozkładających obciążenie punktowe na większą powierzchnię. Suchy jastrych można stosować przy ogrzewaniu podłogowym (warstwa izolacji termicznej musi być wykonana z płyt styropianowych przynajmniej FS 30).

Zastosowany system ogrzewania podłogowego musi być dopuszczony przez producenta do stosowania w połączeniu z suchym jastrychem. Na suchym jastrychu można układać wszystkie rodzaje posadzek: posadzki z drewna (parkiet, mozaika, deski), panele podłogowe, płytki ceramiczne, wykładziny dywanowe, z PVC i korkowe. Posadzkę układa się na za­gruntowanym (i ewentualnie zaszpachlowanym) podłożu zgodnie z ogólnymi zasadami układania posadzek danego typu.

 

Zalety suchego jastrychu:

 

- znaczne przyspieszenie prac budowlanych (płyty układa się bardzo szybko),
- łatwość układania (płyty często są wyposażone w pióro i wpust) – prace można wykonać samodzielnie,
- unikniecie tzw. „mokrych” prac (związanych z układaniem gładzi cementowej lub wylewaniem podkładu samopoziomującego),
- łatwość uzyskania równej powierzchni podkładu,
- możliwość połączenia położenia jastrychu z ułożeniem dodatkowej izolacji termicznej i akustycznej,
- lekkość (podkład, zależnie od liczby warstw, waży od 24 do 47 kg/m2) – unika się istotnego wzrostu obciążenia (co może mieć znaczenie w przypadku układania podkładu na starej podłodze leżącej na stropie).
Wróć do pełnej listy
Zobacz produkty: