Neutralizator skroplin

Neutralizator skroplin

Podczas spalania gazu lub oleju opałowego powstają skropliny, które są mieszaniną roztworów kwasu siarkowego i solnego, jednak roztwór tego pierwszego stanowi w niej co najmniej 90%. Odczyn takiego kondensatu zawiera się w granicach pH 2÷5. Odprowadzenie go do miejscowej kanalizacji jest niewskazane. Aby tego uniknąć stosuje się neutralizatory skroplin, w których specjalne złoże zamienia skropliny w obojętny, nieszkodliwy dla środowiska odciek, który bez obawy można odprowadzić do kanalizacji.

Podczas sezonu grzewczego, w wyniku reakcji z kwasem siarkowym, złoże dolomitowe przekształca się naturalnie w gips i po pewnym czasie neutralizator przestaje spełniać swoje funkcje. Aby sprawdzić, czy działa on jak należy, konieczne jest spuszczenie co dwa miesiące niewielkiej ilości odcieku do szklanego naczynia celem określenia jego odczynu. Następnie należy zbadać go za pomocą testera (papierek lakmusowy) poprzez zanurzenie tego ostatniego do naczynia.

Po wyciągnięciu testera porównujemy jego barwę z barwą wzorcową na pudełku, w którym znajdują się wskaźniki. Jeżeli z odczytu wyniknie, że odczyn odcieku jest mniejszy od 6 pH, jest to znak, że wkład neutralizujący należy wymienić.

 

Zobacz produkty: