Wapno Tradical Q90

Wapno Tradical Q90

Wapno budowlane palone mielone jest produktem otrzymywanym przez rozdrobnienie wapna palonego kawałkowego. Głównym składnikiem produktu jest tlenek wapnia [CaO].

Zastosowanie: wapno budowlane Tradical® stosuje się przy produkcji materiałów budowlanych, wapna hydratyzowanego, zapraw oraz w przemyśle chemicznym

Skład średnio w 2018 r.: CaO – 93,1 %, CO2 – 1,85 %, reaktywność t60 – 2’54”, pozostałość na sicie 0,09 mm – 4,16%

Zobacz produkty: