Wapno hydratyzowane Classic Extra

Wapno hydratyzowane Classic Extra

Wapno charakteryzujące się wysokim stopniem rozdrobnienia cząstek. Zaprawa z wapnem Classic Extra uzyskuje bardzo dobrą urabialność i retencję wody, co korzystnie wpływa na proces wiązania w murze lub tynku. Bardzo dobra przyczepność zaprawy wpływa na jej łatwość stosowania i wysoką wydajność tynkowania.

Zastosowanie: zaprawy tynkarskie i murarskie, farby wapienne

Skład średnio w 2018 r.: CaO + MgO – 95,8 %, Ca(OH)2 – 91,9 %, ciężar nasypowy – 0,395 kg/l

Zobacz produkty: