Wizyt: 30008

Lafarge Cement

Cement uniwersalny Standard® 120 dni

Telefon 41 248 70 00
Faks 41 248 70 01
E-mail cementpolska@lafarge.com

Adres Warszawska 110 , 28-366 Małogoszcz

  Standard® 120 dni to cement uniwersalny przeznaczony do prac ogólnobudowlanych. Specjalnie dostosowany do potrzeb klientów w okresie zimowym; doskonale sprawdza się w zaprawach murarskich i tynkarskich, chudych betonach, przy wznoszeniu ścian konstrukcyjnych oraz w stabilizacji gruntów nienawodnionych. Oznaczenie: CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R Mieszanka betonowa: betony zwykłe klas od C8/10 – do... Czytaj dalej
 

Standard® 120 dni to cement uniwersalny przeznaczony do prac ogólnobudowlanych. Specjalnie dostosowany do potrzeb klientów w okresie zimowym; doskonale sprawdza się w zaprawach murarskich i tynkarskich, chudych betonach, przy wznoszeniu ścian konstrukcyjnych oraz w stabilizacji gruntów nienawodnionych.

Oznaczenie: CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Mieszanka betonowa: betony zwykłe klas od C8/10 – do C25/30

Początek wiązania [min.]: 175

Wytrzymałość na ściskanie po 2/28 dniach [MPa]: 19/42

Standard® 120 dni – na całą zimę

  • zoptymalizowany skład cementu Standard® 120 dni pozwolił na wydłużenie okresu gwarancji aż do 4 miesięcy! – szczególne istotne podczas prowadzenia robót budowlanych w okresie zimowym, narażonych na przerwy w pracach z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych

  • dzięki podwyższonej urabialności i plastyczności Standard® 120 dni przyspiesza tempo prac budowlanych

  • zwiększona przyczepność do podłoża ogranicza straty materiałowe podczas prowadzenia robót, co czyni ten produkt bardziej ekonomicznym w porównaniu z innymi cementami

  • dzięki nowemu potrójnemu opakowaniu z dodatkową przekładką foliową cement Standard® 120 dni jest lepiej zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych, zwłaszcza przed niekorzystnym działaniem wilgoci

 

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: przez agentów cementu workowanego i sieć składów budowlanych na terenie całego kraju

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat Zgodności WE 1487-CPD-025-13 z EN 197-2:2000

Pozostała oferta:

  • Cement workowany Ekspert® do betonu o dużej wytrzymałości – prefabrykaty wymagające wysokiej wytrzymałości (np. belki) iszybkiej rotacji form i szalunków (np. kręgi), elementy nawierzchni drogowych (np. kostka brukowa, płyty chodnikowe), beton na posadzki,podciągi, filary, etc., zaprawy murarskie i tynkarskie, tzw. chudy beton

  • Cement workowany Lepo® do przygotowania wysokiej jakości zapraw murarskich i tynkarskich – murowanie ścian wewnętrznychi zewnętrznych, wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, nakładanych ręcznie lub maszynowo, wykonywanie jastrychów, podłoży oraz warstw wyrównujących pod posadzki

  • Cement workowany Specjal® do środowisk agresywnych – betony na konstrukcje i elementy takie jak posadzki w obiektachprzemysłowych i rolniczych, zbiorniki na ścieki, zbiorniki na kiszonki, płyty obornikowe, place parkingi

  • Cementy luzem – portlandzki, portlandzki z dodatkami mineralnymi, specjalny, hutniczy

Cement uniwersalny Standard® 120 dni

LAFARGE CEMENT S.A.
UL. WARSZAWSKA 110, 28-366 MAŁOGOSZCZ
TEL. 041 248 70 00, FAKS 041 248 70 01, BEZPŁATNA INFOLINIA 0 800 23 63 68

 

Sieć sprzedaży

Zapytanie ofertowe

Zwiń

Cement portlandzki

Cement portlandzki
Cement portlandzki charakteryzuje szybki przyrost wytrzymałości, wysoka wytrzymałość w okresie...

Specjal®

Specjal®
Doskonały cement do środowisk agresywnych. Odporny na wpływ czynników agresywnych...

Ekspert®

Ekspert®
Cement do betonu o dużej wytrzymałości. Szybko wiąże. Jest łatwo urabialny. Pozwala na mniejszy...

Lepo®

Lepo®
Produkt ten jest przeznaczony do przygoto- wywania wysokiej jakości zapraw murarskich i...

Standard®120 dni

Standard®120 dni
Standard® 120 dni to cement uniwersalny przeznaczony do prac ogólnobudowlanych....