Wizyt: 24644

Górażdze Cement

Cement portlandzki, portlandzki wieloskadnikowy oraz wieloskadnikowy hutniczy

Telefon 077 453 02 91
Faks 077 446 84 42
E-mail gorazdze@gorazdze.pl

Adres Cementowa 1 , 45-076 Opole

Zastosowanie Do produkcji betonów o wysokiej trwałości i wytrzymałości, wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, dojrzewających w warunkach naturalnych i podwyższonej lub obniżonej temperatury, wylewanych na budowie lub prefabrykowanych oraz do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich; w budownictwie hydrotechnicznym, drogowo mostowym oraz obiektach narażonych na agresję chemi czną Charakterystyka CEM... Czytaj dalej

Zastosowanie

Do produkcji betonów o wysokiej trwałości i wytrzymałości, wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, dojrzewających w warunkach naturalnych i podwyższonej lub obniżonej temperatury, wylewanych na budowie lub prefabrykowanych oraz do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich; w budownictwie hydrotechnicznym, drogowo mostowym oraz obiektach narażonych na agresję chemi czną

Charakterystyka

  • CEM I: wysoka wytrzymałość wczesna, wysokie wytrzymałości normowe, umiarkowana lub szybka dynamika narastania wytrzymałości w późniejszych okresach, stabilne parametry jakościowe, umiarkowane lub wysokie ciepło hydratacji

  • CEM II: umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej, wydłużone czasy wiązania, wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania, umiarkowane narastanie wytrzymałości, umiarkowane ciepło hydratacji, dobra urabialność, niski skurcz, podwyższona lub wysoka odporność na działanie wód agresywnych

  • CEM III, CEM V: stabilne przyrosty wytrzymałości, bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach twardnienia, niskie ciepło hydratacji – wykluczające powstawanie rys skurczowych w trakcie procesu wiązania i twardnienia betonu, wysoka odporność na korozję alkaliczną, wydłużone czasy wiązania, stabilne parametry jakościowe, dobra urabialność mieszanki betonowej, produkcja cementu jest kontrolowana przez laboratorium zakładowe oraz instytuty badawcze

Cement portlandzki, portlandzki wieloskładnikowy  oraz wieloskładnikowy hutniczy

GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.
UL. CEMENTOWA 1, 45-076 OPOLE, SKR. POCZT. 220
TEL. 077 453 02 91, 077 446 80 00, FAKS 077 446 84 42

www.gorazdze.pl, e-mail: gorazdze@gorazdze.pl

Zwiń

Cement w budownictwie

Cement w budownictwie
Charakterystyka CEM I: wysoka wytrzymałość wczesna, wysokie wytrzymałości normowe,...
Zobacz produkty: