Okładka magazynu budujemy dom
Najnowszy numer Logo BudujemyDom.pl
Zobacz
Zobacz oferty produktowe firm
Licznik odwiedzin: 37134

Isomax

Budownictwo "Zero-Energii" - niezależne od dostaw energetycznych
Telefon 25 759 6013, +48 508 067 776
Faks 25 759 6014
Adres Swiętokrzyska 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Budownictwo niezależne od dostaw energetycznych "ZERO-ENERGII" Do ogrzewania budynków systemu ®ISOMAX wykorzystuje się energię słoneczną oraz geotermiczną drzemiącą w głebi Ziemi, Energia geotermiczna stanowi źródło energii wykorzystanej jako baterię klimatycznąw ścianach zewnętrznych. System ®ISOMAX stanowi przełom w technologii budowlanej, jest sprawdzony  we wszystkich strefach klimatycznych Ziemi oraz posiada... Czytaj więcej
Isomax

Budownictwo niezależne od dostaw energetycznych "ZERO-ENERGII"

Do ogrzewania budynków systemu ®ISOMAX wykorzystuje się energię słoneczną oraz geotermiczną drzemiącą w głebi Ziemi, Energia geotermiczna stanowi źródło energii wykorzystanej jako baterię klimatycznąw ścianach zewnętrznych. System ®ISOMAX stanowi przełom w technologii budowlanej, jest sprawdzony  we wszystkich strefach klimatycznych Ziemi oraz posiada międzynarodowe patenty ekonomicznego i ekologicznego budownictwa

Niskoenergetyczne budowle w systemie ®ISOMAX
 
Ekologiczne i ekonomiczne domy o zerowym zapotrzebowaniu energetycznym wykorzystujące energię słoneczną i geotermiczną ziemi. Grupa przedsiębiorstw ®ISOMAX w ciągu około 40 lat swojej działalności badawczo-rozwojowej stworzyła wiele nowych technologii opatrzonych międzynarodowymi patentami, rozwinęła i upowszechniła je na całym świecie. Dzięki ich nowoczesności, ekologiczności i ekonomiczności, technologie te wielokrotnie były nagradzane i osiągnęły czołową pozycję w skali światowej.
 
Dokonania i zastosowanie
 
W wielu krajach świata system budownictwa ®ISOMAX reprezentowany jest od wielu lat przez firmy licencyjne i udziałowe. W USA, Argentynie, Belgii, Niemczech, Francji, Holandii, Indiach, Izraelu, Szwajcarii, Hiszpanii, Chinach, Malezji i Wenezueli zostało już wybudowanych wiele obiektów w tej technologii. Isomax doskonale stosuje się dla budynkow mieszkalnych, kompleksów biurowo-hotelowych, instytucji prywatnych i publicznych, do renowacji zabytków. Można również tą techologią odmrażać płyty lotnisk, boisk czy korty tenisowe.
 
Standard domów systemu ®ISOMAX
 
Klimatyzacja domu oraz podgrzewanie wody do celów gospodarczych (cwu - centralna woda użytkowa) odbywa się z odnawialnych źródeł energii.Definicja domów niskoenergetycznych (tj.zużycie energii poniżej 18 kWh/m²/rok) jest dla technologii ®ISOMAX w pełni adekwatna. Ogrzewanie budynków następuje poprzez kombinację pasywnego wykorzystania energii słonecznej w obrębie dachu i ścian zewnętrznych jak i podpowierzchniowej energii ziemi. Na dachu pomiędzy dachówkami i izolacją cieplną ułożony jest system przewodów rurowych. System ten jest niewidoczny, a energetycznie czynna powierzchnia jest dużo większa. Ponieważ chłodzenie wiatrem jest bardzo małe, osiągane są temperatury rzędu +85°C. System rur PP lub PE układany jest również w rdzeniu nośnym z ®BIO-PORON-betonu i znajduje się w ścianach zewnętrznych budynku z symetryczną izolacją termiczną wykonaną z płyt styropianowych z obu stron ściany.  W rozszerzonym systemie pod płytą fundamentową magazynowana energia uzyskana ze słońca oddawana jest do rdzenia ®BIO-PORON-Betonowego i pośrednio podgrzewa grunt pod budowlą.

Ten istniejący potencjał energii cieplnej kieruje się pompą obiegową do ®BIO-PORON-Betonowych ścian zewnętrznych i tworzy tym samym barierę klimatyczną stanowiącą blokadę przepływu ciepła z obszarów o wyższym do obszarów o niższym poziomie energetycznym. Przy budowie ścian zewnętrznych 12,5 cm styropianu/15 cm ®Bio – Poren- Betonu/12,5 cm styropianu, osiągamy współczynnik przenikania ciepła o wartości U = 0,145 W/m²K, a strata cieplna wynosi w tym przypadku 12,82 kWh/m²/rok ściany zewnętrznej. Efekt ten wzmacniany jest poprzez zastosowanie bariery termicznej w ścianie zewnętrznej co daje nam przy temperaturze + 16 °C w ścianie stratę 6,18 kWh/m²/rok ściany zewnętrznej, a przy temperaturze bariery + 18 °C strata ta wynosi 3,09 kWh/m²/rok ściany zewnętrznej, (więcej informacji na temat pod rubryką fizyka budowli). W obrębie dachu wartość wynosi U=0,12 W/m²K.

Należy tu zaznaczyć, że już przy wartości współczynnika przenikania ciepła U=0,14 W/m²K straty przesyłowe wyrównywane są przez wewnętrzne źródła ciepła np. kuchenkę, lodówkę, tv, oświetlenie, ciepło ludzkiego ciała, itp. Straty przesyłowe w skorupie zewnętrznej budynku są minimalizowane do 0,7 W/m²K dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań okiennych i drzwiowych.
 
Słońce i ziemia nie wystawiają rachunków. Prądem zasilane są zaledwie dwie pompki cyrkulacyjne typu Grundfos, włącznik i regulator termostatu centralnego o znikomym zużyciu prądu oraz dwa małe wentylatorki. Klimatyzacja i przewietrzanie budynku nie pociąga za sobą żadnych kosztów eksploatacji, odpadają poza tym koszty budowy i obsługi ogrzewania, kotłowni oraz materiałów opałowych.
 
Elementy ścienne ®ISOMAX
 
Wielkopłytowe elementy ścian ®ISOMAX o wysokości jednej kondygnacji i długości do 12 m, posiadające izolację styropianową 2x12,5 cm, wewnętrzne orurowanie typu PP i instalacyjne - na poprowadzenie przewodów elektrycznych. Są one stosowane na całym świecie. Pojedynczy element posiada zaprojektowane otwory okienno-drzwiowe i pokryty jest tynkiem gruntowym.
 
Indywidualność
 
System ®ISOMAX ma zastosowanie nie tylko przy typowych wielopłytowych elementach ale w tradycyjnym budownictwie murowanym, jak również w systemie szkieletowo – drewnianym tzw.kanadyjskie.System ten stosuje się również przy remontach starych budynków, przekształcanie ich na energooszczędne tzw.”Zero – Energii”.
Każdy obrys i typ budynku jest możliwy do wykonania. ®ISOMAX współpracuje z klientem i miejscowym architektem, przenosząc zadane mu informacje na technologie ®ISOMAX. Systemem tym mogą być stawiane indywidualnie projektowane budynki mieszkalne, handlowe, przemysłowe, hotele, biurowce, budownictwo użyteczności publicznej, szklarnie, baseny, podgrzewane murawy boisk itp. Można także adaptować i modernizować stare obiekty budowlane np.: zamki, kościoły, dworki czy też budownictwo mieszkaniowe - tzw. wielką płytę itp.
 
Promocja
 
Na całym świecie poprzez wprowadzenie nowych norm mających na celu zminimalizowanie emisji CO2 do atmosfery, promowane są domy niskoenergetyczne. Dowiedzione jest, że typowe domy budowane w Polsce mają zapotrzebowanie na energię cieplną ok. 120 KWh/m² w ciągu roku. Bardzo dobre energooszczędne domy mają zapotrzebowanie ok. 30-70 kWh/m², a domy ®ISOMAX „Zero-Energii” potrzebują tylko od 3,4 - 8 kWh/m² w ciągu roku. Firma ®ISOMAX doradza składanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej i dotacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Chodzi tu również o środki udostępniane przez Unię Europejską poszczególnym krajom oraz fundacjom ekologicznym.
 
Opis projektu domu o najniższym zużyciu energii budowanym wysokoizolacyjnym, masywnym systemem ®ISOMAX
 
Z szalunkowym, pełnoizolacyjnym systemem ®ISOMAX została zrealizowana koncepcja najbardziej energooszczędnego domu, który już dzisiaj osiągnął wartość U poniżej 0,145 W/m²K z barierą termiczną + 18°C stratą 3,09 kWh/m²K/rok ściany zewnętrznej, a zapotrzebowanie na energię grzewczą leży przy około 5 kWh/m²/pow.mieszkalnej w skali rocznej. Niezależnie od tego wykorzystano tu enegrię słoneczną i ciepło geotermiczne poprzez absorbujące systemy dachowe, kompensacje ścian północnej i południowej, zbiornik z materii trwałej do ogrzewania, chłodzenia, oraz podgrzewania wody użytkowej.
 
Podłoże
 
Podłoże pod płytą fundamentową może być różne tzn.piaskowe, gliniaste, kamieniste itp. a spełnia taką samą bardzo ważną rolę zbiornika energii geotermicznej. Dla powiększenia pojemności cieplnej tego zbiornika po obwodzie budynku są one także wyłożone styrodurem, co zwiększa znacznie pojemność i wydajność zbiornika energii geotermicznej.
 
Ściana
 
W systemie szalunkowym ®ISOMAX ściana zbudowana jest z 12,5 cm płyty styropianowej, połączonej poprzez opatentowane łączniki ®BIO-POREN-betonowe z drugą 12,5 cm płytą styropianową. Pomiędzy nimi umieszczone są meandralnie rury PP w celu uzyskania bariery temperatur, która wynosi minimum (DT=10°C) i kompensacji północy z południem, dzięki czemu wszystkie ściany budynku mają jednakową temperaturę (wyeliminowanie ściany północnej). Przestrzeń pomiędzy tymi płytami styropianowymi wypełniona jest ®BIO-POREN-betonem. Proces wylewu ®BIO-POREN-betonu, odbywa się w zależności od odległości budowy, w fabryce lub bezpośrednio na budowie.

Dach
 
Dach budynku składa się z krokwi o kształcie dwuteownika, płyt styropianowych o grubości 30 cm, łat dachowych, rur absorbujących energię słoneczną oraz z dachówki. Ten regulowany termostatem absorber przesyła nagromadzone ciepło do zbiornika stałego lub wymiennika cieplnego dla wody użytkowej.
 
Przy tych wszystkich staraniach cały dom dzięki swojej specyficznej konstrukcji jest uchroniony od strat energii i pobiera dodatkowo energię z naturalnych źródeł w najprostszy możliwy sposób. Użytkowanie takiego domu nie przyczynia się do jakichkolwiek zanieczyszczeń środowiska. I tak oto dzięki systemowi ®ISOMAX – stało się możliwe ekologiczne budowanie.

Korzyści

Największe korzyści ekonomiczne, jak i ekologiczne, można uzyskać oszczędzając energię cieplną, głównie w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Na ogrzewanie mieszkań w Polsce zużywało się
i zużywa nadal znacznie więcej energii niż na ogrzewanie takich samych mieszkań w krajach zachodnich
o podobnym klimacie. Przykładowo do 1985 r. na roczne ogrzanie 1 m² powierzchni użytkowej było potrzebnych 240-380 kWh energii, w latach 1986-1992 ok. 160-200 kWh, a od 1992 r. zużywa się
120-160 kWh. Podczas gdy w Niemczech zużycie to wynosi obecnie 50-100 kWh, a w Szwecji tylko
30-60 kWh. Wzorując się na doświadczeniach zachodnich wydaje się, że również i w Polsce najbardziej efektywnym sposobem oszczędzania energii cieplnej będzie promowanie: nowej generacji energooszczędnego budownictwa, termorenowacji istniejących budynków i wdrażanie energooszczędnych systemów grzewczych jakim jest ®ISOMAX.

Aby zmniejszyć emisję gazów zanieczyszczających nasze środowisko weźmy pod uwagę następujące możliwości:

  1. zastąpienie surowców mineralnych innymi źródłami energii,
  2.  redukcja zapotrzebowania na energię poprzez gospodarcze zużycie,
  3. zmniejszenie strat ciepła.

Od strony budowlanej oznacza to wprowadzenie dobrze izolującego systemu budowlanego, pod kątem zastosowania surowców energetycznych, onacza użycie energii słonecznej i ciepła ziemi, jak też innych energii ze środowiska naturalnego oraz gromadzenie nadmiarów energii latem do późniejszego wykorzystania jej w miesiącach zimowych.

Pod kątem oszczędności oznacza to – rozwój i zastosowanie systemów naturalnych, które nie wymagają wysokich nakładów przy ich produkcji. Biorąc pod uwagę klimatyzację onacza to – zastosowanie systemów integralnych, które nie mają własnego zużycia energii, co oznacza ogrzewanie dopływu powietrza z nagromadzonych zasobów energii słonecznej i ciepła ziemi zimą i chłodzenie powietrza latem poprzez chłód ziemi.

Budownictwo „Zero-Energii” - niezależne od dostaw energetycznych

ISOMAX Polska
ul. Swiętokrzyska 5  
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel. 025 759 6013
Faks 025 759 6014
Kom. 508 067 776

 

Dalsze informacje techniczne otrzymają Państwo na: www.isomax-terrasol.eu

Koszty budowy

Budujemy Dom lipiec - sierpień 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze wrzesień 2019

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2019

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska wrzesień - październik 2019

Gardeners' World Edycja Polska

Najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Nowoczesne Instalacje 2019

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny

Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny