Promocje

Komfort i ekologia w doskonałej cenie. Akcja trwa do 31.10.2014 r.

28.08.2014

Kup w okresie trwania promocji ogrzewacz  wody  sterowany elektronicznie  marki  Siemens  do  użytku  własnego,  niezwiązanego  z  prowadzeniem  działalności gospodarczej:

Electronic COMFORT PLUS: DE1821515
Electronic COMFORT PLUS: DE2427515
Electronic EXCLUSIVE: DE1821555
Electronic EXCLUSIVE: DE2427555

Dla wymienionych powyżej ogrzewaczy rabat posprzedażowy wynosi 150 zł brutto.

Electronic COMFORT: DE1113415
Electronic COMFORT: DE1821415
Electronic COMFORT: DE2427415

Dla wymienionych powyżej ogrzewaczy rabat posprzedażowy wynosi 100 zł brutto.

Zarejestruj zakup na www.promocja-ogrzewacze.pl lub wyślij zgłoszenie zawierające dokumentację zakupu:

- wypełniony i podpisany własnoręcznie kupon wycięty z ulotki lub wydrukowany ze strony internetowej http://www.siemens-home.pl lub http://www.promocja-ogrzewacze.pl,
- kopię faktury VAT lub kopię paragonu z wymienionym modelem Urządzenia,
- wycięty z opakowania Urządzenia kod kreskowy.

Dokumenty prześlij na adres:
Agencja Reklamowa A1
ul. Grzybowska 4 lok. 138
00-131 Warszawa (z dopiskiem „Komfort i ekologia w doskonałej cenie”)

Uczestnik akcji może zakupić dowolną liczbę urządzeń pod warunkiem zakupu ich do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija dnia 16.11.2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Rabat posprzedażowy w wysokości 150 zł  100 zł zostanie przelany na konto bankowe uczestnika w przeciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania zgłoszenia.

źródło i zdjęcie: SIEMENS

Firma powiązana:

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Telefon 22 57 27 600
www.siemens-home.pl

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.