Promocje

„Mistrzowska Promocja” Mastercook

11.10.2010

Celem promocji pod nazwą „Mistrzowska promocja” jest sprzedaż premiowa sprzętu marki Mastercook w segmencie sprzętu AGD wolnostojącego. Organizatorem sprzedaży premiowej jest FagorMastercook S.A. Promocja będzie prowadzona w wybranych sklepach AGD na terenie całego kraju w okresie od 15 września 2010r. do 31 grudnia 2010r. (lub do wyczerpania zapasu Nagród) i skierowana będzie do konsumentów ostatecznych produktów marki Mastercook...

Promocja ma charakter ogólnopolski. Przeznaczona jest dla osób, które w chwili wzięcia w niej udziału są pełnoletnie. Uczestnikiem Promocji staje się osoba, która spełni warunki określone w regulaminie.

Produkty objęte promocją mogą brać udział wyłącznie w jednej promocji.

Aby wziąć udział w Promocji, należy:

  • W okresie trwania promocji zakupić w jednym punkcie sprzedaży jeden z produktów marki Mastercook wymienionych w punkcie 6.3 regulaminu
  • Kserokopię dowodu zakupu oraz pierwszej strony karty gwarancyjnej z widocznym numerem fabrycznym produktów wraz z wypełnionym i podpisanym kuponem promocyjnym zamieszczonym w ulotce promocyjnej, dostępnej w punktach detalicznych sprzedaży AGD i na stronie www.mastercook.pl, przesłać na adres:

FagorMastercook S.A. Departament Marketingu,

ul. śmigrodzka 143, 51-130 Wrocław,

z dopiskiem „Mistrzowska promocja” w terminie do 15 stycznia 2011r. 

źródło: Mastercook

Więcej

Firma powiązana:

Fagormastercook

Telefon 071 32 44 555
www.mastercook.pl
kontakt@fagormastercook.pl

Fagormastercook