Promocje

Promocja pralek marki Siemens trwa do końca sierpnia 2014 r.

25.04.2014

Kup w okresie trwania promocji wybraną pralkę marki Siemens. Wyślij zgłoszenie, a kwota 300 zł zostanie przelana na Twoje konto.

1. Akcja trwa od 15.04.2014 r. do 31.08.2014 r.

2. Promocją objęte są modele pralek marki Siemens z funkcją iSensoric:

WM12Q440PL, WM12Q461PL, WM14Q440PL, WM10K210ME, WM12K210ME, WM12Q441PL, WM14Q441PL, WM14S743PL, WM12Y540PL, WM14Y540PL, WM14Y741PL, WM16Y741PL, WM12S890PL, WM16S743PL, WM16S890EU, WM12Y890PL.

3. Kup w okresie trwania promocji wybraną pralkę marki Siemens.

4. Wyślij zgłoszenie zawierające dokumentację zakupu:

  • wypełniony i podpisany własnoręcznie i czytelnie kupon wydrukowany ze strony internetowej www.siemens-home.pl,
  • kopię faktury VAT, kopię paragonu lub inny dowód potwierdzający zakup pralki marki Siemens objętej promocją,
  • kopię pierwszej strony karty gwarancyjnej wystawionej przez Organizatora Akcji do zakupionej pralki marki Siemens objętej promocją.

Dokumenty prześlij na adres:

Agencja Reklamowa A1
ul. Grzybowska 4 lok. 138
00-131 Warszawa (z dopiskiem "Siemens ‒ iSensoric")

5. Kwota w wysokości 300 złotych brutto zostanie przelana na konto bankowe podane przez Uczestnika na kuponie zgłoszeniowym w przeciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania zgłoszenia.

6. Każdy Uczestnik Akcji może wypełnić tylko jeden kupon do jednego zakupu pralki marki Siemens objętej Akcją.

7. Termin nadsyłania kuponów upływa dnia 30.09.2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

źródło: Siemens