Promocje

Promocja Ceresit. Jakość w komplecie. Pistolet w prezencie! Trwa do 30.06.2014 r.

14.04.2014

Promocja Ceresit trwa od dnia 15.02.2014 r. do dnia 30.06.2014 r. lub do wyczerpania łącznej puli nagród.  
Łączna pula nagród przewidziana w niniejszej promocji wynosi 18.000 szt. (słownie: osiemnaście tysięcy sztuk).
Promocja Ceresit realizowana będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w punktach sprzedaży.

Organizatorem promocji Ceresit. Jakość w komplecie. Pistolet w prezencie! jest Henkel Polska Sp. z o.o., zaś czynności organizacyjne prowadzi firma Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa

Nagrodami w promocji odpowiednio są:

a) za zakup 12 (słownie: dwunastu) sztuk produktu promocyjnego typu Ceresit CS i/lub CB i skompletowaniu 12 (słownie: dwunastu) sztuk stempla promocyjnego, uczestnik otrzyma 1 (słownie: jedną) sztukę pistoletu do kartuszy o wartości rynkowej 25,00 zł. brutto (słownie: dwadzieścia pięć zł 00/100). Ilość nagród w promocji w postaci pistoletu do kartuszy wynosi 15.000,00 szt. (słownie: piętnaście tysięcy sztuk 00/100).,

b) za zakup 12 (słownie: dwunastu) sztuk produktu promocyjnego typu Ceresit CT 84 i skompletowaniu 12 (słownie: dwunastu) sztuk stempla promocyjnego, uczestnik otrzyma 1 (słownie: jedną) sztukę pistoletu do CT 84 o wartości rynkowej 40,00 zł. brutto (słownie: czterdzieści zł 00/100). Ilość nagród w promocji w postaci pistoletu do CT 84 wynosi 1.500,00 szt. (słownie: jeden tysiąc pięćset sztuk 00/100).,

c) za zakup 36 (słownie: trzydziestu sześciu) sztuk produktu promocyjnego typu Ceresit TS i/lub CX 10 i skompletowaniu 36 (słownie: trzydziestu sześciu) sztuk stempla promocyjnego uczestnik otrzyma 1 (słownie: jedną) sztukę pistoletu do pian o wartości rynkowej 70,00 zł. brutto (słownie: siedemdziesiąt zł 00/100). Ilość nagród w promocji w postaci pistoletu do TS/CX 10 wynosi 1.500,00 szt. (słownie: jeden tysiąc pięćset sztuk 00/100).

Szczegółowy regulamin promocji na stronie firmy Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa

źródło i zdjęcie: Henkel

Firma powiązana:

Henkel Polska

Telefon infolinia 800 120 241
www.ceresit.pl

Henkel Polska