Promocje

“Super Wybór” - nowa kampania reklamowa marki Purmo

17.02.2010

“Super Wybór” to hasło nowej europejskiej kampanii reklamowej marki Purmo. Celem kampanii jest promowanie produktów Purmo jako najbardziej kompleksowej oferty na rynku, podkreślenie korzystnej relacji jakości do ceny oraz dalsze wzmocnianie pozycji Purmo - lidera branży. Kampania prezentuje markę Purmo jako solidnego i bezpiecznego partnera - najlepszy wybór jakiego można dokonać na rynku...

Zasady konkursu "Super Wybór":
1. Organizatorem konkursu „Super Wybór” jest firma Rettig Heating sp. z o.o. producent grzejników Purmo.

2. W konkursie może wziąć udział każdy instalator grzejników Purmo.

3. Czas trwania konkursu: 1 luty – 30 czerwca 2010 (decyduje data stempla), lub do wyczerpania zapasów nagród.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w czasie trwania konkursu wypełnionego i podpisanego zgłoszenia wraz z minimum jednym zestawem 10 etykiet z grzejników z nowym logo Purmo:

Każdy komplet (składający się z 10 etykiet) musi zawierać etykiety z grzejników płytowych Compact, Ventil Compact, Plan oraz minimum 1 etykietę z grzejnika łazienkowego Purmo lub 1 etykietę z grzejnika pionowego Purmo (Kos V, Faro V lub Vertical). Z konkursu wyłączone są grzejniki sprzedane na podstawie wniosków inwestycyjnych naszych autoryzowanych dystrybutorów.

5. Zebrane zestawy etykiet wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia należy przesyłać na adres organizatora:

Rettig Heating sp. z o.o., Dział Marketingu, ul. Pileckiego 91, 02-781 Warszawa

z dopiskiem „Super Wybór”.

6. Zgłoszenia można pobrać tutaj , oraz w biurze organizatora, a także w hurtowniach autoryzowanych dystrybutorów wg aktualnej listy

7. Nagrodą za każdy przesłany do nas w czasie trwania konkursu zestaw 10 etykiet jest jedna z trzech rzeczy do wyboru: kombinezon,  polar lub kurtka.


Nagrody należy zaznaczyć na przesyłanym zgłoszeniu.

8. Główną nagrodą dla osoby, która prześle największą liczbę zestawów etykiet jest karta paliwowa o wartości 3000 pln. W przypadku takiej samej ilości zestawów decyduje większa liczba etykiet z grzejników pionowych, a w dalszej kolejności liczba etykiet z grzejników łazienkowych.

9. Nagrodą za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca jest grzejnik pionowy Kos V 20 1800x450.

10. Nagrody będziemy wysyłali za pośrednictwem Poczty Polskiej na początku każdego miesiąca w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu do dnia 23 lipca 2010.

11. Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres organizatora w terminie składania do 31 lipca 2010 roku.

12. Pełny regulamin dostępny jest w biurze organizatora.

źródło: Purmo

Więcej

Firma powiązana:

Rettig Heating

Telefon 22 544 10 00
www.purmo.pl
purmow@purmo.pl

Rettig Heating