Promocje

Letnia promocja na rekuperatory Mistral PRO

04.06.2013

Każdy INSTALATOR który w okresie od 03.06.2013 do 31.08.2013 złoży zamówienie na centrale MISTRAL DUO otrzyma upust handlowy.

Zalety rekuperatorów MISTRAL DUO:

  • Centrale MISTRAL DUO wyposażone są w podwójny wymiennik ciepła, który umożliwia odzysk na poziomie ponad 88%.
  • Centrale te posiadają w standardzie automatyczny bypass wymiennika, który pozwala na nawiewanie powietrza bez odzysku ciepła.
  • Konstrukcja tych central umożliwia współpracę z dedykowanym płytowym GWC (gruntowy wymiennik ciepła) co zwiększa oszczędności w ogrzewaniu obiektu.
  • Centrale Mistral DUO opcjonalnie mogą być wyposażone w nagrzewnicę wstępną, która zapewnia prawidłową pracę centrali w czasie mrozów (w przypadku braku GWC), a także w nagrzewnicę wtórną elektryczną lub wodną.
  • Duży wybór możliwych wariantów sterowania zewnętrznego, także programy tygodniowe i godzinowe.
  • Zastosowanie nowoczesnych wentylatorów z silnikiem stałoprądowym EC to dodatkowe oszczędności w zużyciu energii.

Zobacz ofertę rekuperatorów MISTRAL DUO, zapraszamy do skorzystania z Letnia promocja na rekuperatory Mistral PRO

Warunki promocji: * Kwota rabatu odliczona zostanie na fakturze od kwoty końcowej netto aparatu wentylacyjnego. Rabat zostanie automatycznie przyznany dla wszystkich zamówień złożonych od dnia 3.06.2013 do 31.08.2013. Istotne zmiany w realizowanym zamówieniu rozumie się jako złożenie nowego zamówienia z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.

Warunkiem przyznania rabatu jest odebranie zamówionej centrali maksymalnie w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu realizacji, jednak nie później niż do 30.09.2013r i terminowej wpłaty należności. Za datę zapłaty, uznaje się dzień wpłynięcia środków na konto firmy PRO-VENT. W przypadku przekroczenia terminu płatności kwota faktury zostanie automatycznie skorygowana o uprzednio przydzielony rabat.

Źródło: Pro-Vent

Więcej