Promocje

Wiosenna promocja sygnalizatorów Alert

21.05.2013

Super oferta! Od 1 maja rabat na modele GM-S II i GSM III.

Alert GM-S II rabat -11%: zamiast 292,37zł zapłacisz 260 zł.

Ustawienie Alarmowego poziomu załączenia urządzenia następuje w trakcie montażu. Poziom ten może być ustawiony dowolnie na życzenie użytkownika, uwzględniając rezerwę czasową 10 dni od zasygnalizowania stanu alarmowego do całkowitego napełnienia zbiornika szamba. Zielona dioda "OK." informuje, że urządzenie jest w stanie czuwania i poziom fekaliów w zbiorniku nie osiągnął poziomu alarmowego. Zapalenie się czerwonej diody migającej oraz włączenie się sygnału dźwiękowego informuje, że poziom cieczy - szamba w zbiorniku osiągnął poziom alarmowy.

Alert GSM III rabat - 10%: zamiast 695 zł zapłacisz 625 zł.

Pierwszy na rynku Sygnalizator szamba, który wysyła SMS z powiadomieniem, że zbiornik jest pełny wezwie firmę asenizacyjną, zawiadomi właściciela obiektu, dozór techniczny itp. Firma świadcząca usługi asenizacyjne, której nr telefonu jest zaprogramowany w sygnalizatorze, może być pewna, że zlecenie trafi do niej. Właściciele obiektów mogą być pewni, że zlecenie wywozu zostało przekazane usługodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Źródło: Hpd

Więcej