Promocje

V Edycja Programu Promocyjnego dla Dystrybutorów!

10.04.2013

Programem objęte zostały Blachodachówki KRON, SZAFIR, RUBIN Plus. Naliczanie punktów uprawniających do dokonywania preferencyjnych zakupów artykułów promocyjnych prowadzone będzie według następującej zasady: 1m2 BLACHODACHÓWKI (efektywny) = 1 PUNKT.

Zbieranie punktów rozpocznie się z chwilą dostarczenia do siedziby Firmy w Sokołowie, (bądź do wymienionych w załączniku filii oraz partnerów regionalnych) poprawnie wypełnionej deklaracji zgłoszeniowej. Potwierdzenie rozpoczęcia naliczania punktów otrzymają Państwo na wskazany w deklaracji zgłoszeniowej adres e-mail lub numer faksu.

Jak korzystać z Programu?

Prosimy o wypełnienie Deklaracji Zgłoszeniowej - jeżeli nie zrobli Państwo tego wcześniej faksem. Odesłanie jej opiekującemu się Państwa firmą Przedstawicielowi Handlowemu firmy Pruszyński Sp. z o.o. (osobie przyjmującej Państwa zamówienia) lub przesłanie na adres Pruszyński Sp. z o.o. ul. Sokołowska 32B, 05-806 Sokołów, Komorów lub na numer faksu (022) 738-61-41Potwierdzenie przyjęcia Deklaracji otrzymają Państwo na podany przez Państwa numer faksu (lub adres e-mail). Dzień przyjęcia zgłoszenia jest również dniem od kiedy Państwa zamówienia będą przeliczane na punkty.
W przypadku nie otrzymania potwierdzenia w terminie 2 dni roboczych od wysłania zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną oraz 7 dni roboczych zwykłą pocztą proszę koniecznie się skontaktować z opiekującym się Państwa firmą Handlowcem lub z pracownikiem Biura Marketingu (0-22 738-61-43 i 44). Punkty naliczane będą w momencie odbioru zakupionych materiałów.

Wymiana punktów na artykuły promocyjne:

Tak jak w poprzednich edycjach wymiana punktów na artykuły promocyjne polega na odliczeniu odpowiedniej ilości punktów, a następnie zakupie przez Państwa wybranego artykułu za 1% jego wartości (obie wartości: punktowa i pieniężna będą zamieszczone w katalogu Programu Promocyjnego na stronie www.pruszynski.com.pl). Przesyłając zatem zamówienie na towary objęte sprzedażą promocyjną firma handlowa wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT. Jednocześnie oznacza to, że zna i akceptuje warunki Programu

V Edycja Programu Promocyjnego dla Dystrybutorów! W celu dokonania zakupu promocyjnych artykułów należy czytelnie wypełnić Kupon Zamówienia i dostarczyć opiekującemu się Państwa firmą Przedstawicielowi Handlowemu firmy Pruszyński Sp. z o.o. Zakupione artykuły promocyjne można odebrać osobiście u opiekującego się Państwa firmą Przedstawiciela Handlowego firmy Pruszyński Sp. z o.o. lub zostaną one dostarczone do Państwa firmy wraz z transportem dachów. Uzbierane punkty należy wymienić najpóźniej w terminie 30 dni po ogłoszeniu zakończenia Programu. W każdy momencie trwania Programu możecie Państwo sprawdzić ilość uzbieranych punktów u opiekującego się Państwa firmą Przedstawiciela Handlowego.

Źródło: Pruszyński

Więcej