Promocje

LIGA GRACZY - promocja LG Electronics

14.06.2012

Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców, których głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest świadczenie usług w zakresie instalacji oraz projektowania urządzeń klimatyzacyjnych.

LIGA GRACZY - promocja LG Electronics

W programie nie mogą brać udziału przedsiębiorcy, których głównym przedmiotem działalności są usługi dystrybucji urządzeń klimatyzacyjnych.

To oznacza, że do programu zapraszani są instalatorzy.

Cel:

Główny cel to wsparcie sprzedaży urządzeń klimatyzacyjnych LG od dystrybutorów do firm instalacyjnych.

Cele dodatkowe: budowanie lojalności, zwiększenie powtarzalności zakupów, wzmocnienie świadomości marki LG

Mechanizm:

1. Instalator rejestruje się w programie jako uczestnik na stronie www.ligagraczy.lge.pl

2. Rejestruje swoje zakupy.

Do rejestracji należy podać:

 • model urządzenia

 • numer seryjny urządzenia

 • dystrybutora, u którego dokonał zakupu (wybór z listy rozwijanej)

 • data zakupu

3. Program automatycznie nalicza punkty za zarejestrowane zakupy

4. Uczestnik zbiera punkty na swoim indywidualnym koncie

5. Uczestnik wymienia punkty na nagrody. Zamawia nagrody z katalogu nagród, dostępnego na stronie programu

6. Organizator wysyła uczestnikowi zamówione nagrody.

Dodatkowy mechanizm motywacyjny: podział uczestników na 4 grupy: tzw. liga brązowa, srebrna, złota i platynowa.

Program pozwala dodatkowo motywować najbardziej aktywnych uczestników.

Co miesiąc wszyscy zarejestrowani uczestnicy automatycznie przypisani są przez system do 4 grup, wg klucza:

Liga Platynowa – 30 Uczestników, którzy w danym miesiącu uzyskali największą ilość punktów;

Liga Złota – 20% Uczestników, którzy w danym miesiącu uzyskali największą ilość Punktów, z wyłączeniem 30 najlepszych „platynowych” Uczestników,

Liga Brązowa – 50% Uczestników, którzy w danym miesiącu uzyskali najmniejszą ilość Punktów;

Liga Srebrna – pozostałe 30% Uczestników.

Przykład: przy grupie 1000 Uczestników

Liga Platynowa - miejsca 1-30

Liga Złota - miejsca 31-200

Liga Srebrna - miejsca 201 – 500

Liga Brązowa - miejsca 501 – 1000

Przynależność do wyższej Ligii daje lepsze, bardziej atrakcyjne warunki w programie.

Punktacja:

10 pkt = 1 zł

Każde urządzenie LG posiada swoją wartość w punktach.

Tabela punktów dostępna jest na stronie programu

Do punktów bazowych doliczane są dodatkowe punkty za przynależność do wyższych lig oraz mogą być doliczane punkty premiowe, jeśli będzie w danym momencie prowadzona promocja.

PUNKTACJA w LIGACH

MODEL NAME Jedn SUFFIX BRĄZOWA SREBRNA ZŁOTA PLATYNOWA A09AW1 ARTCOOL
Galeria wew A09AW1 NF2 80 84 88 120

Urządzenia premiowane w programie:

Programem lojalnościowym objęte są wszystkie urządzenia ujęte w aktualnym cenniku, z wyłączeniem akcesoriów.

Program nie premiuje zakupów systemów klimatyzacyjnych Multi V

Nagrody:

Katalog nagród dostępny jest tylko w formie elektronicznej, na stronie www programu.
Nagrody podzielone są na następujące kategorie:/administrator/index.php?option=com_content§ionid=-1&task=edit&cid[]=2147

 • Narzędzia dla profesjonalistów

 • Elektronika, Foto, Multimedia

 • AGD małe

 • Telefony

 • Motoryzacja

 • Kuchnia i Jadalnia

 • Upominki

 • Dla dzieci

Katalog nagród jest na bieżąco odświeżany.

Terminy:

Program startuje 1 czerwca 2012 na czas nieokreślony.

Zakończenie programu będzie komunikowane z 3 miesięcznym wyprzedzeniem.

Dodatkowe wsparcie – za samą rejestrację w programie w pierwszym miesiącu Uczestnik otrzyma ekstra 500 punktów, wartych 50 zł. Promocja do 30 czerwca.

Źródło: LG Electronics

Więcej