Promocje

Oferta promocyjna marki Liebherr

04.08.2009

„Chłodny spokój na 5 lat" to akcja dająca możliwość zakupu sprzętu marki Liebherr z wydłużonym czasem gwarancji do 5 lat.

Do 31 października 2009 należy kupić sprzęt domowy marki Liebherr w wybranej placówce handlu detalicznego oraz zarejestrować kupon.
Kupon promocyjny dostępny jest na stronie internetowej oraz w punktach sprzedaży. Do wypełnionego i podpisanego kuponu należy dołączyć czytelną kopię dowodu zakupu.

Dokumenty należy przesłać pocztą lub drogą elektroniczną do 31 grudnia 2009 (decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku poczty elektronicznej data wpływu wiadomości e-mail).

Szczegóły promocji marki Liebherr na stronie: Kupon oraz Regulamin .