Promocje

ISOVER w domu, pieniądze w kieszeni

14.10.2011

Wystarczy niewielka inwestycja w izolację ISOVER, by zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Teraz konkurs. Trzy najcieplejsze domy otrzymają zwrot kosztów poniesionych na materiały ISOVER

"ISOVER w domu, pieniądze w kieszeni"

Konkurs „Najcieplejszy Dom z ISOVER” trwa od 15 września do 29 lutego 2012 r.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie „Najcieplejszy Dom z ISOVER” to:

  1. Formularz zgłoszenia do konkursu „Najcieplejszy dom z ISOVER”;

  2. Czytelne ksero dowodu osobistego, informacje odnośnie numeru telefonu kontaktowego Uczestnika/ów Konkursu oraz adres korespondencyjny;

  3. Adres inwestycji zgłoszonej do Konkursu;

  4. Kserokopie dokumentów zakupu produktów ISOVER (Faktury VAT);

  5.  Dokumentacja zdjęciowa inwestycji zgłoszonej do Konkursu;

  6. Oświadczenie inwestora, zgodnie z wzorem w przypadku zgłoszenia inwestycji przez wykonawcę.

Regulamin konkursu „Najcieplejszy Dom z ISOVER”

Źródło: ISOVER

Więcej