Promocje

Zimowa promocja w firmie EKOPOL!

27.01.2016

W dniach 11 - 31 stycznia 2016 r. organizujemy "Zimową promocję", w ramach której proponujemy Państwu zakup biologicznych oczyszczalni ścieków typoszeregu BIO-HYBRYDA w cenach niższych o 10%.

Dzięki promocji możesz nabyć oczyszczalnię BIO-HYBRYDA w cenie obniżonej o 10%

Przydomowa hybrydowa oczyszczalnia biologiczna typ BIO-HYBRYDA:

W promocji kompletna oczyszczalnia składająca się z pięciokomorowego zbiornika wyposażonego w dmuchawę membranową, układ napowietrzania z dyfuzorem drobnopęcherzykowym, układ recyrkulacji osadów, włazy regulowane teleskopowo, zintergrowany filtr powietrza, 20 mb przewodu elektrycznego, preparat bakteryjny.

W dniach 11 - 31 stycznia 2016 r. organizujemy "Zimową promocję"

Oczyszczalnia spełnia restrykcyjne wymagania Zharmonizowanej Normy Europejskiej PN EN 12566-3 i jest znakowana znakiem bezpieczeństwa CE. Ponadto została nagrodzona godłem NAJWYŻSZA JAKOŚĆ QUALITY INTERNATIONAL 2013 i godłem EKO-INSPIRACJA 2014, a firma EKOPOL jest laureatem Złotego Godła "KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2013".

Taka cena tylko teraz! Dzięki promocji możesz nabyć oczyszczalnię BIO-HYBRYDA w cenie obniżonej o 10%.

Taka cena tylko teraz! Dzięki promocji możesz nabyć oczyszczalnię BIO-HYBRYDA w cenie obniżonej o 10%

W oczyszczalni zastosowano najnowszą technologię oczyszczania opartą na hybrydowym połączeniu złoża biologicznego i osadu czynnego co gwarantuje bardzo wysoką skuteczność przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

Dbaj o zdrowie i stan środowiska naturalnego - parametry oczyszczania BIO-HYBRYDY4000 to 97% redukcji zanieczyszczeń.

Zbiornik przydomowej oczyszczalni BIO-HYBRYDA jest podzielony na aż 5 niezależnych komór, w których zachodzą kolejne procesy technologiczne prowadzące do oczyszczenia ścieków. Możesz korzystać z oczyszczalni przez lata, ponieważ otrzymasz pisemną gwarancję na jej prawidłowe działanie przez 10 lat. Co ważne! Nasza gwarancja obejmuje oczyszczalnię jako całość tzn. zbiornik i wszystkie zainstalowane w nim podzespoły m.in. dmuchawę. Jeśli zdecydujesz się zamówić usługę montażu oczyszczalni bezpośrednio w EKOPOL, to 10-letnia gwarancja będzie obejmowała także działanie układu rozsączającego ścieki np. poletka rozsączającego.

Oczyszczalnia biologiczna typu BIO-HYBRYDA to rozwiązanie możliwe do zastosowania w każdych warunkach gruntowo-wodnych tj. nawet w gruntach słabo przepuszczalnych [gliniastych] i przy wysokim poziomie wód gruntowych. Oczyszczone ścieki można rozsączać w gruncie za pośrednictwem poletka rozsączającego lub poletka rozsączającego w nasypie (w przypadku niesprzyjających warunków], a także do wód powierzchniowych tj. do rowów melioracyjnych potoków, rzek itp.
Zbiornik oczyszczalni BIO-HYBRYDA nie wymaga obsypki piaskowo-cementowej, co optymalizuje czasochłonność i koszt montażu. Oczyszczalnia wykonana jest z wytrzymałego, twardego i odpornego na działanie substancji agresywnych GRP. Płaszcz zbiornika posiada ożebrowanie, które wzmacnia konstrukcję i gwarantuje odporność na nacisk gruntu.

źródło i zdjęcia: EKOPOL

Firma powiązana:

Ekopol

Telefon 24 722 43 67, 604 730 484
www.oczyszczalnie.pl, www.ekopol.pl
ekopol@oczyszczalnie.pl

Ekopol