Promocje

Nigdy więcej rozmrażania! - promocja Siemens

22.06.2015

Do 30.09.2015 r. kup wybrany model chłodziarko-zamrażarki noFrost marki Siemens i odbierz 300 zł premii.

1. Akcja trwa do 30.09.2015 r.

2. Promocją objęte są chłodziarko-zamrażarki marki Siemens z funkcją noFrost:
KG36NVL21, KG36NVW31, KG39NVI31, KG39NXI32, KG49NAI22, KG36NSW31.

3. Kup chłodziarko-zamrażarkę objętą promocją.

4. Wyślij listem poleconym następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany własnoręcznie i czytelnie kupon wydrukowany ze strony internetowej www.siemens-home.pl,
- kopię faktury VAT, kopię paragonu lub inny dowód potwierdzający zakup chłodziarko-zamrażarki marki Siemens objętej promocją,
- kopię pierwszej strony karty gwarancyjnej wystawionej przez organizatora akcji do zakupionej chłodziarko-zamrażarki marki Siemens objętej promocją.

Dokumenty wyślij na adres:
A1 Agencja Reklamowa,
ul. Grzybowska 4 lok. 138,
00-131 Warszawa z dopiskiem "Siemens – Nigdy więcej rozmrażania!".

5. Odbierz premię w wysokości 300 zł.

6. Premia zostanie przelana na konto podane przez uczestnika akcji nie później niż dwa miesiące od daty wpłynięcia zgłoszenia.

7. Każdy uczestnik akcji może wypełnić tylko jeden kupon do jednego zakupu chłodziarko-zamrażarki marki Siemens objętej promocją.

8. Termin nadsyłania kuponów upływa dnia 30.10.2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcie: Siemens

Firma powiązana:

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Telefon 22 57 27 600
www.siemens-home.pl

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.