Promocje

Łazienka "BEZ WIERCENIA" - promocja firmy ANDEX

22.06.2011

Promocja "Łazienka BEZ WIERCENIA" organizowana jest przez ANDEX Pawłowscy spółka jawna. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów, którzy zakupią galanterię łazienkową w internetowym sklepie www.andex.com.pl. Promocja obowiązuje począwszy od dnia 10.11.2010 r. i trwa do odwołania

I. Promocja "Łazienka BEZ WIERCENIA" zwana dalej Promocją organizowana jest przez ANDEX Pawłowscy spółka jawna; wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000240238, zwanym dalej ANDEX.

II. Uczestnictwo w Promocji

Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów, którzy zakupią galanterię łazienkową w internetowym sklepie www.andex.com.pl

III. Czas trwania Promocji "Łazienka BEZ WIERCENIA"

Promocja obowiązuje począwszy od dnia 10.11.2010 r. i trwa do odwołania

IV. Zasady Promocji

1. Promocja dotyczy zestawów stojących produkowanych przez ANDEX-Pawłowscy Sp.j.
2. Na zakupione zestawy zostanie udzielony 20% rabat
3. Promocja dotyczy wszystkich dostępnych form płatności i dostawy.
4. Zamówienia na produkty objęte Promocją podlegają Regulaminowi sklepu www.andex.com.pl

V. Reklamacje

Reklamacje oraz wszelką korespondencję związaną z uczestnictwem w Promocji prosimy przesyłać na adres: ANDEX Pawłowscy Sp.j. ul. Czerwona 14 96-100 Skierniewice z dopiskiem "Promocja Łazienka BEZ WIERCENIA"

Źródło: ANDEX

Więcej