Porady

Jak rozwiązać problem pleśni i wilgoci na ścianach? radzi KORFF Isolmatic

21.04.2015

Rozwiązanie z zasady jest proste: ściana zewnętrzna musi zostać ocieplona na tyle, aby temperatura na jej powierzchni nie powodowała kondensacji powietrza.

Płyty i kliny Superwand DS są obustronnie pokryte celulozowo-aluminiową warstwą paroszczelną (aby mogła być stosowana dwustronnie).

Warstwa ta powoduje brak możliwości przenikania wilgotnego powietrza i tym samym wilgoci z pomieszczenia do zimnej ściany. Między izolacją a ścianą nie ma wilgoci i nie ma możliwości zagrzybienia. Więcej na www.superwand.pl

źródło i zdjęcia: KORFF Isolmatic

Firma powiązana:

KORFF Isolmatic Sp. z o.o.

Telefon 71 39 09 099
www.korff.pl
info@korff.pl

KORFF Isolmatic Sp. z o.o.