Porady

Jak powinna wyglądać kotłownia w domach jednorodzinnych? radzi De Dietrich

15.04.2015

Kotłownia powinna spełniać określone wymogi, których przestrzeganie zapewni bezpieczeństwo domowników. Warunki te jasno określa Rozporządzenie z 12.04.2002, Dz. U Nr 75 z 2002 r. z uzupełnieniami oraz norma PN-B-02431.

Kiedy już zostanie wybrany odpowiedni system grzewczy, należy zastanowić się, w jaki sposób powinna wyglądać kotłownia. Wymogi dotyczące pomieszczenia są uwarunkowane wyborem urządzeń grzewczych.

Kotły gazowe można instalować tylko w pomieszczeniach, których wysokość ma przynajmniej 2,2 m. Ich kubatura w zależności od typu urządzenia to:
– minimum 8m³ dla urządzeń, pobierających powietrze z pomieszczenia,
– minimum 6,5 m³ dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania.

Należy również pamiętać o odpowiedniej wentylacji. Obciążenie cieplne wybranych urządzeń dla pomieszczeń z odprowadzaniem spalin typu B (czyli takich, które pobierają powietrze z pomieszczenia i „wyrzucają” spaliny na zewnątrz) nie może być większe niż:
– 350 W dla pomieszczeń, które są przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz dla wnęk kuchennych połączonych z przedpokojem,
– 4 650 W dla pomieszczeń, które są przeznaczone na stały pobyt domowników (w tym kuchni w mieszkaniach).

Kotły gazowe o mocy do 30kW mogą być zamontowane w kuchniach, piwnicach, na poddaszu, w pomieszczeniach technicznych oraz w łazience (w tym wypadku należy pamiętać o zaleceniu stosowania odprowadzania spalin typu C (zasysanie powietrza z zewnątrz).

Kotłów gazowych, charakteryzujących się małą mocą, nie wolno montować w garażach, na klatkach schodowych, w kuchniach z miejscami do spania oraz w miejscach wilgotnych i zapylonych.

Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania i odprowadzaniem spalin typu C bez problemu można instalować w dowolnym miejscu domu, niezależnie od tego, czy występuje w nim wentylacja. Warunkiem jest tutaj zastosowanie koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych.

źródło i zdjęcie: De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.