Porady

Dlaczego należy zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń? - radzi PRO-VENT

10.04.2015

Trzeba sobie uświadomić, że do domu, w którym spędzamy znaczącą część swojego życia trzeba dostarczyć tlen, usunąć dwutlenek węgla, usunąć spaliny oraz inne szkodliwe czy niepożądane substancje.

Należy zlikwidować możliwość kondensacji pary wodnej, a więc niebezpieczeństwo zawilgocenia i zagrzybienia ścian.

Powietrze wypełniające wnętrze pomieszczeń mieszkalnych czy biurowych, ulega zużyciu w wyniku oddziaływania różnych czynników związanych z funkcją i wyposażeniem pomieszczeń. Jest ono zawilgocone w wyniku oddychania mieszkańców, gotowania, suszenia, prasowania, kąpieli w łazience oraz podlewania kwiatów.

Jak obliczyli specjaliści, czteroosobowa rodzina wytwarza w gospodarstwie domowym (gotowanie, oddychanie, mycie itp.) około 15 litrów wody na dobę. Proste przeliczenie daje wynik ponad 5 ton wody w ciągu roku.

Odpowiednia wentylacja

Przy źle funkcjonującej wentylacji powstaje efekt przesiąknięcia wilgocią ścian i stropów budynku. To wywołuje zwiększenie zapotrzebowania na ciepło z powodu zmiany współczynnika przenikania ciepła mokrej ściany. A im więcej grzejemy nie zapewniając odpowiedniej wentylacji, tym zawilgocenie się zwiększa. Wilgoć i ciepło powodują z kolei rozwój grzybów, pleśni i innych bardzo szkodliwych mikroorganizmów.

Powietrze w źle wentylowanym domu zawiera mniej tlenu, dużo dwutlenku węgla (oddychanie mieszkańców, spalanie gazu i innych paliw), szkodliwe i trujące związki pochodzące z parowania powierzchni tworzyw sztucznych (wykładziny, dywany, firanki, tapety, panele), trujące związki pochodzące z parowania powierzchni lakierowanych (podłogi, meble), parowania klejów wiążących płyty wiórowe mebli i różnego rodzaju paneli. Powietrze takie, może również zawierać izotopy promieniotwórcze np. radon - promieniotwórczy gaz przenikający z gruntu poprzez nieszczelności do wnętrza budynku, bądź też pochodzący z materiałów budowlanych.

Zużyte powietrze

Powietrze zużyte traci walory powietrza świeżego, staje się szkodliwe, a nawet niebezpieczne zarówno dla mieszkańców, jak i dla budynku i jego wyposażenia. Nadmierna ilość wilgoci przyczynia się do rozwoju trudnych do usunięcia grzybów, które z kolei wytwarzają substancje szkodliwe dla zdrowia. Wykraplanie się wody, prowadzi do zamakania elementów konstrukcyjnych budynku, niszczenia jego wyposażenia i struktury. Spalanie gazu (lub innych paliw) w powietrzu o małej zawartości tlenu, zawsze prowadzi do wytwarzania silnie trującego tlenku węgla.
Dlatego powietrze zużyte powinno być wymieniane na świeże dzięki sprawnej wentylacji. Taką gwarantuje wentylacja nawiewano-wywiewna z rekuperatorem dająca wysoki odzysk ciepła.

Koszty

Gwałtowny wzrost kosztów ogrzewania zmusił inwestorów do przejścia na nowy sposób konstruowania i budowy domów. Pojawiły się domy "szczelne", takie których ściany i okna przewodzą minimalne ilości ciepła i nie przepuszczają ze względy na zastosowane w nich technologie prawie w ogóle powietrza. Szybko okazało się jednak, że zupełnie szczelne domy nie są dobrym środowiskiem dla człowieka.

Warto wspomnieć, że rekuperatory Mistral dają odzysk ciepła nawet na poziomie 92%.

źródło i zdjęcie: PRO-VENT Systemy Wentylacyjne