Porady

Fundament domu - jakie rozwiązanie wybrać? - radzi LEGALETT

23.04.2015

inż. Mats Mattsson, Prezes Zarządu LEGALETT Polska Sp. z o.o. radzi.

Fundament przenosi na grunt wszelkie obciążenia konstrukcyjne od budowli, zabezpiecza przed wilgocią i jej skutkami, zapewnia komfort cieplny i niższe koszty eksploatacji systemu grzewczego. Wielkość i rodzaj fundamentu zależą od warunków gruntowo-wodnych oraz od konstrukcji i bryły budynku.

Zawsze konstrukcja fundamentów i materiały, z których je wykonujemy, muszą być dobrane do nośności gruntu. Należy je również posadowić poniżej poziomu przemarzania gruntów w danym rejonie kraju. Jeśli na działce są grunty piaszczyste, fundament może być posadowiony płycej.

W budownictwie jednorodzinnym stosuje się przeważnie betonowe lub żelbetonowe ławy fundamentowe. Budynki wznoszone w technologii lekkiego szkieletu drewnianego posadawia się na betonowych lub żelbetonowych stopach fundamentowych. Na gruntach o małej nośności oraz wysokiej wodzie gruntowej można wykonać płytę fundamentową, która zapewnia równomierne osiadanie budynku i rozkłada obciążenia na dużą powierzchnię.

Alternatywą jest płytowy fundament grzewczy, który pełni dodatkowo funkcję ogrzewania podłogowego. Poza krótkim czasem wykonania, płyta grzewcza zabezpiecza przed wilgocią pochodzącą z gruntu i przemarzaniem. Ze względu na dobre ocieplenie (20-40 cm) płyta grzewcza stosowana jest w domach o wysokiej efektywności energetycznej. Zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło w budynku i tym samym − koszty eksploatacji na lata.

źródło i zdjęcie: LEGALETT

Firma powiązana:

Legalett

Telefon 58 554 21 88
www.legalett.com.pl
info@legalett.com.pl

Legalett