Porady

Jak prawidłowo dobrać moc kotła - radzi SAS

27.02.2015

Dobór mocy kotła - bilans cieplny budynku (projekt instalacji), szybki dobór (wskaźnikowo) Podstawą doboru kotła do ogrzewania budynku powinien być bilans cieplny obiektu sporządzony zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Bardzo często popełnianym błędem jest przewymiarowanie mocy kotła na paliwo stałe (szczególnie w przypadku budynków dobrze zaizolowanych) oraz dobór urządzenia o większej komorze paleniskowej (w przeświadczeniu "wydłużenia" stałopalności).

Wszystkie kotły produkowane przez ZMK SAS zostały skonstruowane tak, aby osiągnąć deklarowaną moc grzewczą (przy u życiu paliwa podstawowego). Przy doborze kotła sugerujemy zwracać uwagę na wymaganą moc urządzenia, a nie na powierzchnię grzewczą wymiennika, ponieważ kotły dostępne na rynku różnią się między sobą rozwiązaniami konstrukcyjnymi (nie należy ich porównywać w oparciu o ten parametr - pow. grzewczą ). Dla szybkiego doboru kotła można, z dużym przybliżeniem, posługiwać si ę wskaźnikiem powierzchniowym zapotrzebowania na ciepło dla ogrzewanego budynku:

• budynki dobrze zaizolowane z nowoczesną instalacją 70 ÷ 80 W/m2

• budynki niezaizolowane z tradycyjną instalacją 100 ÷ 120 W/m2

• lub w przypadku wysokich pomieszcze ń (np. h>2,7m) wskaźnikiem kubaturowym:

• budynki mieszkalne 30 ÷ 35 W/m3

• -hale produkcyjne (bez ciepła na wentylacj ę ) 20 ÷ 25 W/m3

Informacje niezbędne dla prawidłowego montażu oraz eksploatacji produkowanych przez nas urządzeń grzewczych znajdą Państwo w dokumentacji techniczno - rozruchowej przeznaczonej dla danego typu kotła SAS, montowanych sterowników, układów podawania paliwa.

W przypadku wystąpienia problemu podczas eksploatacji urządzenia zalecamy w pierwszej kolejności zapoznać się z rozdz. "stany nieprawidłowej pracy". Postępowanie zgodnie z zawartymi w dokumentacji wytycznymi pozwala na długoletnią i bezpieczną eksploatację kotła na paliwo stałe oraz urządzeń współpracujących. Zawiera ona również kartę gwarancyjną wymaganą podczas ewentualnej reklamacji, dlatego też obowiązkiem dystrybutora jest jej wypełnienie i przekazanie wraz z kotłem Kupującemu.

Aktualne jak i archiwalne wersje dokumentacji dla kotłów SAS, zamontowanych sterowników, podajników znajdą Państwo na stronie internetowej www.sas.busko.pl zakładka serwis/instrukcje obsługi.

źródło i zdjęcie: Sas

Firma powiązana:

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS

Telefon 41 378 46 19
www.sas.busko.pl
biuro@sas.busko.pl

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS