Porady

Co to jest odporność ogniowa EI? - informuje GLASSPOL.PL

12.03.2015

Zgodnie z normą PN-EN ISO 13943 odporność ogniowa to zdolność elementu budynku do spełnienia w określonym czasie w warunkach odwzorowujących przebieg pożaru wymogów co do stateczności i/lub szczelności i/lub izolacyjności ogniowej, i/lub innych oczekiwanych warunków, określonych w normowym badaniu odporności ogniowej.

Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia pożaru, do chwili osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriów:

Obszary odporności ogniowej:

R - nośność ogniowa - jest to stan, w którym element próby przestaje spełniać swoją funkcję nośną, wskutek zniszczenia mechanicznego, utraty szczelności, przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub odkształceń - Dotyczy: pustaków podłogowo sufitowych o odporności ogniowej REI.

E - szczelność ogniowa - jest to stan w którym element próby przestaje spełniać swoją funkcję oddzielającą, na skutek pojawienia się na powierzchni nienagrzanej płomieni, pojawienia się pęknięć lub szczelin o wymiarach przekraczających wartości graniczne przez które przenikają płomienie bądź bazy lub w których element próby odpadnie od konstrukcji. - Dotyczy: pustaków ściennych (konstrukcja pionowa) o odporności ogniowej EI.

I - izolacyjność ogniowa - jest to stan w którym element próby przestaje spełniać funkcję oddzielenia na skutek przekroczenia na powierzchni nienagrzanej granicznej wartości temperatury. - Dotyczy: pustaków pustaków ściennych (konstrukcja pionowa) o odporności ogniowej EI.

źródło i zdjęcia: Glasspol.pl

Firma powiązana:

Glasspol.PL Pustaki Szklane

Telefon 71 310 30 00, +48 600 633 000
www.glasspol.pl, www.luksfer.pl
glasspol@glasspol.pl

Glasspol.PL Pustaki Szklane