Porady

Montaż zestawu wymiennikowego z wymiennikiem płytowym i pompami obiegowymi FERRO

22.01.2015

Zestawy wymiennikowe FERRO są przeznaczone do łączenia instalacji systemu otwartego i zamkniętego lub innych, w których istnieje konieczność przekazania ciepła bez kontaktu płynów w obiegu pierwotnym i wtórnym, zestawy składają się z wymiennika płytowego z izolacją termiczną, pomp obiegowych, wskaźników temperatury oraz zaworów odcinających i filtrów siatkowych.

Zestawów nie należy montować i eksploatować w warunkach innych niż przewidziane przez producenta, jak również przy parametrach przekraczających wartości podane.

Montaż zestawu wymiennikowego FERRO

a. montaż zestawu powinien być wykonywany tylko przez osoby mające odpowiednie oświadczenie,
b. podczas montażu należy przestrzegać kierunków przepływu, w celu najwyższej sprawności
zestawy podłączenia należy wykonywać jak na rysunku.
Montaż zestawu wymiennikowego z wymiennikiem płytowym i pompami obiegowymi FERRO
c. podczas montażu kurków kulowych do instalacji należy uchwycić kluczem za ośmiokąt kurka od strony wkręcanej rury lub króćca (nigdy ze strony przeciwnej), lub przytrzymać kluczem za ośmiokąt kurka od strony wkręcanej i wkręcać rurę. Podobnie należy postępować przy demontażu oraz przy dokręcaniu półśrubunków,
d. montaż całego zestawu do instalacji musi być przeprowadzony tak, aby i w trakcie i po akończeniu montażu na zestaw nie oddziaływały żadne naprężenia ze strony instalacji.Zbyt mocne dokręcanie kurków kulowych może również wprowadzić niepożądane naprężania.Powyższe zalecenia obowiązują również w przypadku demontażu całości,
e. mocowanie zestawu do ściany należy wykonać za pomocą odpowiednich śrub i kołków (poza kompletem), dobranych każdorazowo do rodzaju ściany,
f. zastosowane w zestawie kurki kulowe należy używać tylko w pozycji całkowicie otwartej lub zamkniętej.

Parametry pracy

a. maksymalna temperatura pracy 95°C,
b. maksymalne ciśnienie pracy 1,0MPa (10bar).

Podłączenia elektryczne

a. całość połączeń elektrycznych należy realizować zgodnie z zapisami zawartymi w odpowiednich, dołączonych do zestawu instrukcjach obsługi,
b. podczas wykonywania należy bezwzględnie zachować wszelkie środki bezpieczeństwa
obowiązujące przy pracach elektrycznych,
c. osoba wykonująca podłączenie elektryczne winna mieć odpowiednie kwalifikacje.

Konserwacja i regulacja

a. oprócz zastrzeżeń wymienionych w dołączonych do zestawu instrukcjach obsługi - zestaw nie wymaga dodatkowych zabiegów regulacyjnych,
b. w celu wydłużenia żywotności zestawu zaleca się zamknięcie i otworzenie kilka razy w roku użytych w zestawie zaworów kulowych oraz regularne czyszczenie filtrów siatkowych.

www.ferro.pl

źródło i zdjęcia: FERRO

Firma powiązana:

Ferro S.A.

Telefon 12 256 21 00
www.ferro.pl
info@ferro.pl

Ferro S.A.