Porady

Jak stworzyć optymalne warunki dla GEO-System? - radzi GLOBAL-TECH

30.12.2014

Należy przede wszystkim wykonać budynek bardzo dobrze ocieplony i szczelny. Wysoka szczelność budynku jest niezwykle ważna dla niskiej jego energochłonności, zaprojektować układ wentylacji z centralą MISTRAL GEO EC + wymiennik płytowy PROVENT-GEO, w celu uzyskania optymalnego klimatu projektować nominalną wymianę powietrza nawet do 1,5 krotności objętości domu.

Jak stworzyć optymalne warunki dla GEO-System zarówno zimą jak i latem? - radzi GLOBAL-TECH

Instalacja wentylacyjna powinna być zaprojektowana i wykonana o możliwie najniższych oporach tłoczenia powietrza, dobrze izolować termicznie wszystkie elementy przesyłowe powietrza, w szczególności wszystkie kanały nawiewne, aby maksymalnie ograniczyć latem straty "chłodu", kanały nawiewne powinny być możliwie krótkie.

Sterowanie

Centrale wentylacyjne MISTRAL GEO pracujące w GEO-System mogą być wyposażone w procesorowe sterowniki RC2 i RC4.  Sterowniki te mogą pracować w automatycznym trybie "PROGRAM GEO". Program ten, w okresie letnim na podstawie warunków wewnętrznych i zewnętrznych, steruje procesem wentylacji domu w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać efekt naturalnego chłodzenia przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. W chwilach zwiększonego zapotrzebowania na chłód program może załączyć dodatkowy moduł osuszacza (opcja).

Sterowanie można realizować za pomocą kilku manipulatorów rozmieszczonych w dogodnych miejscach.

Dobór wielkości systemu

Instalacja GEO-System składa się z Gruntowego Wymiennika Ciepła PROVENT-GEO, centrali wentylacyjnej MISTRAL GEO EC oraz instalacji dystrybucji powietrza w budynku.

Sieć instalacyjną dobiera się wg kryteriów: zakładane minimalne opory hydrauliczne dla przepływu nominalnego, straty ciepła i chłodu na kanałach oraz ochrony przez hałasem. Wielkość wymiennika gruntowego, czyli ilość płyt wymiennika powinna być dostosowana do wydajności centrali wentylacyjnej.

Wydajność centrali MISTRAL GEO EC czyli wydajność GEO-System określa się na podstawie:

  •     powierzchni i kubatury budynku oraz jego przeznaczenia,
  •     wymagań higienicznych wymiany powietrza dla poszczególnych pomieszczeń,
  •     zysków ciepła dla okresu letniego z uwzględnienie akumulacji cieplnej budynku.

Więcej informacji na stronie internetowej firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcia: P.H.U. "GLOBAL-TECH"

Firma powiązana:

Global Tech

Telefon 32 264 86 86, 696 065 201
www.gruntowe-wymienniki.pl, www.globaltech.com.pl
biuro@globaltech.com.pl

Global Tech