Porady

Montaż komór drenażowych przedstawia firma Ekobudex

30.12.2014

Montaż komór drenażowych SC i pokryw jest bardzo prosty i szybki, odbywa się metodą nakładkową bez użycia elementów łączeniowych. Pofałdowania powierzchni komór zachodzą na siebie pozwalając na wykonanie w prosty sposób niezawodnego połączenia. Istnieje możliwość skracania komór na placu budowy i dostosowania systemu do istniejących warunków lokalizacyjnych.

Montaż komór drenażowych przedstawia firma Ekobudex

Lista materiałów i wyposażenia:

• Przemyty tłuczeń o uziarnieniu 31÷63 mm.
• Nietkany materiał filtracyjny, geowłóknina.
• Geosiatka (Tensar SS 20 lub odpowiednik) - opcjonalnie.
• Pokrywy skrajne.
• Komory drenażowe typ SC.
• Zagęszczarka ręczna lub walec wibracyjny o sile dynamicznej nieprzekraczającej
4500 kg i ciężarze do 5400 kg.
• Wyrzynarka.
• Śladowa koparka z łyżką do przenoszenia kruszywa.
• Śladowa spycharka o nacisku maksymalnym 5300 kg/m2.
• Sprzęt pomiarowy.

Montaż systemu komór drenażowych SC

Prace należy rozpocząć od wykonania wykopu i przygotowania miejsca dla łożyska komorowego. Następnie wykładamy wykop geowłókniną, a na dnie umieszczamy warstwę obsypki z przemytego tłucznia (uziarnienie 31÷63 mm), którą zagęszczamy do min. 95% gęstości standardowej Proctora.

Przystępujemy do układania ciągów komór drenażowych. Pierwsza układana komora powinna posiadać pokrywę zamontowaną w przedniej części. Dwie sąsiednie komory powinny być połączone na zakładkę.

Na końcu ostatniej komory ciągu należy założyć pokrywę. W podobny sposób należy łączyć kolejne ciągi komór. Zgodnie z projektem należy zamontować osadnik wstępny, przewody dopływowe wraz z rurą dystrybucyjną, którą doprowadzimy wodę do systemu.

Przykrycie systemu wykonujemy za pomocą obsypki z tłucznia (uziarnienie 31÷63 mm), następnie układamy materiał filtracyjny w celu zabezpieczenia systemu przed zanieczyszczeniem, a nad nim wykonujemy zasypkę o grubości kilkunastu centymetrów (wg. projektu). Po wykonaniu tych czynności możemy rozpocząć układanie chodnika (nawierzchni ulicy, itp.).

źródło i zdjęcia: EKOBUDEX

Firma powiązana:

Ekobudex

Telefon 58 554 85 65 (66), 58 552 36 58
www.tunele-rozsaczajace.pl, www.ekobudex.pl
komory@komory-drenazowe.pl

Ekobudex