Porady

Jak zabezpieczyć instalację solarną przed przegrzewaniem radzi firma Fakro

16.12.2014

Standardowe zabezpieczenia chroniące przed przegrzewaniem się kolektorów w sytuacji długoterminowego braku odbioru ciepłej wody.

Jak zabezpieczyć instalację solarną przed przegrzewaniem w trakcie naszej dłuższej nieobecności w domu (np. wyjazdu na wakacje) radzi firma Fakro

Częste przegrzewanie płynu solarnego w kolektorach, występujące w przypadku braku odbioru ciepłej wody w słoneczne dni, prowadzi do jego szybkiej degradacji i w rezultacie skutkuje koniecznością jego wymiany. Wymiana taka to oczywiście dodatkowe koszty. Do sytuacji takiej może dochodzić najczęściej podczas naszego wyjazdu na wakacje.

Aby zabezpieczyć instalację przed tym zjawiskiem sterownik w produktach FAKRO, wyposażony został w funkcje pozwalające zapobiegać temu zjawisku. Są to: ochrona przed przegrzaniem kolektorów, chłodzenie nocne oraz tzw. funkcja urlopowa.

Ochrona przed przegrzewaniem kolektorów: instalacja solarna nagrzewa wodę w zbiorniku do określonej przez użytkownika temperatury (zwykle 45-50oC) po czym obieg płynu zostaje zatrzymany. Gdy funkcja ochrony jest włączona, to po przekroczeniu na kolektorach temperatury 110o, pomimo faktu że woda w zbiorniku jest już nagrzana do nastawionej przez użytkownika temperatury, obieg zostaje ponownie uruchomiony i trwa do momentu obniżenia temperatury na kolektorach poniżej 100 o lub po podgrzania wody w zbiorniku do temperatury równej maksymalnej dopuszczalnej temperatury powyżej której funkcja ta zostanie dezaktywowana.

Chłodzenie nocne: funkcja ta pozwala, dzięki załączeniu pompy obiegowej w nocy, ochłodzić wodę w zbiorniku, symulując normalne zużycie. Dzięki temu kolejnego dnia jest ona w stanie znowu przyjmować ciepło z kolektorów. Funkcja ta działa od północy do ochłodzenia wody w zbiorniku do nastawionej "temperatury wyłączenia chłodzenia", lub do przekroczenia przedziału czasowego w którym funkcja ta jest aktywna.

Funkcja urlopowa: (opcja możliwa tylko przy wyborze schematu nr 3, 4, 5) Opcja umożliwia wyłączenie dodatkowych urządzeń grzewczych podłączonych do sterownika w aktywnym przedziale czasowym zadeklarowanym przez użytkownika.

Dodatkowo funkcja urlopowa powoduje włączenie opcji chłodzenia nocnego zabezpieczenia przed przegrzaniem kolektorów.

Aktywna opcja urlopowa sygnalizowana jest poprzez wyświetlanie ekranu URLOP na przemian z schematem układu na głównym ekranie sterownika.

Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcie: FAKRO

Firma powiązana:

Fakro

Telefon 18 444 04 44
www.fakro.pl
fakro@fakro.pl

Fakro