Porady

Czyszczenie kotła SAS MI

16.12.2014

W celu oszczędnego zużycia paliwa oraz uzyskania deklarowanej mocy i sprawności cieplnej kotła niezbędne jest utrzymanie w należytej czystości komory spalania i kanałów konwekcyjnych.

Czyszczenia kotła SAS MICzyszczenia kotła SAS MI

W komorze paleniskowej kotła szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne usunięcie popiołu i żużlu ze szczelin rusztu i ścian komory.

Czyszczenie takie należy wykonywać przed każdym rozpaleniem kotła. Czyszczenie kanałów konwekcyjnych, w których osiadają lotne popioły należy dokonywać systematycznie, co 3÷7 dni w zależności od jakości spalanego paliwa. Czyszczenia takiego dokonuje się przez otwory wyczystkowe pokazane na rysunku (poz. 13,14,15 i 22). Otwory te po oczyszczeniu należy szczelnie zamknąć.

Istotnym również dla prawidłowej eksploatacji kotła jest czyszczenie przewodu kominowego!

Konieczne jest również systematyczne czyszczenie otworów systemu dystrybucji powietrza (poz.10 – rys.) znajdujących się wewnątrz komory paleniskowej. Jest to ważne ze względu na zapewnienie drożności systemu dystrybucji powietrza do komory paleniskowej. W przeciwnym wypadku proces spalania może przebiegać nieprawidłowo.

W przypadku długotrwałego utrzymywania niskich temperatur na kotle konieczne jest okresowe ( przynajmniej raz w tygodniu) "wygrzanie" kotła, przepalenie w temperaturze 70 – 80 °C. Jest to ważne dla zwiększenia żywotności kotła.

Po zakończeniu sezonu grzewczego lub w innych przypadkach planowanego wyłączenia kotła należy doprowadzić do wypalenia się zasypanej porcji paliwa. Po wygaszeniu kotła i ostudzeniu należy usunąć z paleniska wszystkie pozostałości po spalonym paliwie i dokonać czyszczenia oraz konserwacji całego kotła. Należy dokonać konserwacji (poprzez przesmarowanie olejem) wewnętrznych przegród komory paleniskowej oraz wszystkich elementów ruchomych, np. zawiasy drzwiczek.

Na okres przerwy w sezonie grzewczym nie należy spuszczać wody z kotła i instalacji. W przypadku awaryjnego wygaszenia kotła rozpalone paliwo należy usunąć do blaszanych pojemników i wynieść na zewnątrz kotłowni, względnie rozżarzone w palenisku paliwo zasypać piaskiem.

UWAGA: Nie wolno gasić paliwa wodą w pomieszczeniu kotłowni!

źródło i zdjęcie: Sas

Firma powiązana:

ZMK SAS

Telefon 41 378 46 19
www.sas.busko.pl
biuro@sas.busko.pl

ZMK SAS