Porady

Otuliny termoizolacyjne firmy FOLIMPEX plus

09.12.2014

Otuliny termoizolacyjne oprócz swego podstawowego zadania, jakim jest minimalizacja strat ciepła, spełniają wiele dodatkowych funkcji. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują poprawa żywotności i trwałości instalacji, a także ich estetyczny wygląd.

Otuliny termoizolacyjne firmy FOLIMPEX plus

  • poprawa żywotności i trwałości instalacji. Zastosowanie otulin termoizolacyjnych odizolowuje rurociąg od oddziaływań zewnętrznych. Stanowi także ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, co jest ważne dla rurociągów wykonanych z tworzyw sztucznych lub miedzi;  wyciszenie hałasu. Przepływ medium przez rurociąg powoduje szum, który jest szczególnie uciążliwy dla osób stale przebywających w pobliżu rurociągu z powodu jednostajności natężenia dźwięków o niewielkim zakresie częstotliwości. Po pewnym czasie przestaje on być rejestrowany przez zmysły, nie zaprzestaje jednak szkodliwie oddziaływać na organizm człowieka. Doświadczenie mówi, iż przed hałasem najskuteczniej chronią otuliny składające się z co najmniej dwóch warstw wykonanych z różnych materiałów. Skuteczne są też otuliny ze spienionych tworzyw sztucznych o dużych grubościach - powyżej 20 mm;
  • estetyczny wygląd rurociągu;
  • zmniejszenie uciążliwości w pomieszczeniach, przez które przechodzi rurociąg. Straty ciepła na rurociągach oprócz skutków ekonomicznych powodują także wzrost temperatury w pomieszczeniach, przez które przechodzi rurociąg na przykład z parą lub ciepłą wodą.

Otuliny ze spienionego kauczuku syntetycznego

Otuliny ze spienionego kauczuku syntetycznego, szczególnie zalecane do izolowania instalacji i systemów klimatyzacyjnych oraz chłodniczych, charakteryzują się wysoką elastycznością, współczynnikiem przewodności cieplnej λ mierzonym w temperaturze -60°C wynoszącym około 0,030 W/(m·K), a w temperaturze +40°C około 0,040 W/(m·K). Wysoki współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (m powyżej 7000) skutecznie zapobiega kondensacji pary wodnej. Dodatkowo otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego charakteryzuje się wysoką zdolnością tłumienia dźwięków związanych z przepływem medium wewnątrz rurociągu.

Otuliny ze styropianu (spienionego polistyrenu)

Otuliny i kształtki ze styropianu charakteryzujące się wyjątkową lekkością i precyzją kształtów, o współczynniku przewodności cieplnej λ mierzonym w temperaturze +40°C w granicach od 0,030 do 0,040 W/(m·K), stosowane są do izolacji termicznej różnego typu rurociągów z przepływającym medium o temperaturze do +80°C.

źródło i zdjęcie: FOLIMPEX plus