Porady

Izolacja nowego poddasza pianką natryskową Saappur System 101100

29.12.2014

Saappur System 101100 jest zalecony do budynków energooszczędnych i pasywnych, gdzie jest potrzeba wykonania bardziej efektywnej warstwy izolacji. W wypadku tych obiektów, należy wykonać znacznie grubsze warstwy izolacji termicznej. Grubsza izolacja to większy ciężar warstwy izolacyjnej. Stosując Saappur System 101100 unikamy realnego zagrożenia zapadania się izolacji pod własnym ciężarem, a w dalszej konsekwencji powstawania defektów w postaci szczelin powodujących powstawanie mostków termicznych. Natryśnięta pianka poliuretanowa jest materiałem samonośnym. Cała warstwa mocno trzyma się podłoża i nie następuje przemieszczanie się izolacji.

Saappur System 101100 został zaprojektowany do wykonywania luksusowych bezspoinowych izolacji termicznych metodą natrysku, bezpośrednio na obiekcie budowlanym. Główne zastosowanie do izolacji poddaszy użytkowych, ale też ścian i stropów od wewnątrz pomieszczeń, przy jednoczesnym zabezpieczeniu odpowiednią okładziną np. płytą GK. Tym systemem ocieplania, może być zaizolowane każde poddasze, zarówno stare, nowo remontowane, jak i dopiero pobudowane. Szczególne zastosowanie znajduje ten system na poddaszach, gdzie występują częste, ukośne zacięcia krokiew, utrudniające dobre wentylowanie warstwy izolacji. Warstwa izolacyjna w systemie Saappur System 101100 nie wymaga przewietrzania.

Izolacja nowego poddasza pianką natryskową Saappur System 101100

Poddasze nowego domu, gotowe do wykonania izolacji pianką poliuretanową SAAPPUR SYSTEM 101100

Pianka nałożona jest pomiędzy szkielet dachu, lico krokiew jest wolne od pianki co umożliwia swobodne wykończenie poddasza płytą karton gips lub w inny sposób.

Grubość warstwy izolacyjnej SAAPPUR SYSTEM 101100 - 15cm

Na tak wykonaną izolację nie ma potrzeby stosowania dodatkowo wełny lub foli, powierzchnia pianki zakończona jest połyskującą skórką.

 

Doskonały system izolacji poddasza.

 • pianka poliuretanowa jest samonośna, nie wymaga systemów kotwień i innych mocowań, można ją nakładać na niemal każde podłoże, nawet na folię i membranę dachową.
 • pianka poliuretanowa posiada właściwości paro przepuszczalności- chroni drzewo przed butwieniem i szkodnikami **
 • pomimo że materiał posiada dobre parametry przenoszenia pary wodnej, posiada rewelacyjnie niską chłonność wody, blisko zeru,. Pianka odporna jest na działanie wody, także hydrolizę**
 • stosunkowo niska gęstość materiału nie stwarza nadmiernego obciążenia konstrukcji dachu, a funkcja samonośności dodatkowo potęguje jej usztywnienie **
 • powierzchnia warstwy izolacyjnej pokryta jest połyskującą suchą skórką, która nie stanowi dogodnego podłoża do rozwoju grzybni pleśni**
 • pianka poliuretanowa jest jednym z najlepszych izolatorów termicznych, co niweluje do minimum możliwość wykraplania się wody kondensacyjnej na powierzchni warstwy**
 • ten materiał jest odporny na starzenie i w niewielkim tylko zakresie zmienia wymiary liniowe. W wypadku izolacji natryskowej naniesionej bezpośrednio na podłoże, temat stabilności liniowej wymiarów można pominąć z przyczyny silnej adhezji do podłoża. Zmiana wymiarów liniowych w niewielkim zakresie nie skutkuje tak jak w przypadku swobodnego montażu płyt i mat - powstawaniem szczelin w warstwie izolacyjnej**
 • natryśnięta pianka w wykonaniu „pełnym” ogranicza do minimum występowanie mostków termicznych w warstwie izolacji, dotyczy to chociażby krokwi, które się pokrywa pianką.
 • warstwa izolacji piankowej stanowi dobre wyciszenie poddasza
 • materiał posiada odporność ogniową w euro klasie E i podczas próby podpalania nie skapuje, nie topi się, nie wykazuje zjawiska tlenia się**
 • nasz materiał, niechłonący wody, który nie posiada punktu rosy i nie gromadzi wewnątrz warstwy wód kondensacyjnych, jest tak samo skuteczny izolacyjnie latem jak i zimą. Nie zachodzi tu potrzeba wentylowania warstwy izolacyjnej, jak jest w przypadku wielu innych technologii **

** informacje dotyczą materiałów izolacyjnych i szeroko pojętego systemu izolacyjnego stosowanych w naszej firmie zgodnie z naszym Know-how. Te informacje mogą, ale nie muszą odzwierciedlać właściwości materiałów i izolacji stosowanych przez inne podmioty i inicjatywy gospodarcze związane z wykonywaniem piankowych izolacji natryskowych.

Mając tak wiele zalet w jednym produkcie, nie oczekujmy zbyt niskiej ceny, konkurencyjnej do innych produktów, które nie maja tych tak pożądanych cech, nawet w niewielkiej części. Nie piszemy tu o cudach, ale o rzeczywistej dobrej technologii. Warto jeszcze wspomnieć o wyraźnym komforcie, jaki daje ta technologia. Dotyczy on zarówno wykonywania samych robót (zaangażowanie dwóch - trzech osób, czas realizacji usługi na przeciętnym poddaszu 150-200 m2, od 1 do 2 dni; ludzie przywiozą materiał, sprzęt, zabezpieczą obiekt, ocieplą, odjadą.

Zamówienia:

Usługi w zakresie izolacji termicznych Saappur System 101100 należy zamawiać telefonicznie lub drogą mailową. Dane do kontaktu widoczne są na zakładce i w dziale KONTAKT, gdzie można również skorzystać z formularza kontaktowego. Prace izolacyjne wykonujemy na terenie całego kraju. Pożądaną cechą jest, kiedy zamówienia napływają znacznie wcześniej, przed realizacją usługi. Można wówczas ustalić kluczowe sprawy związane z mankamentami usługi, jak również zarezerwować termin realizacji i uniknąć niepotrzebnych stresów. W wielu wypadkach można też uniknąć wielu czynności budowlanych oszczędzając w ten sposób środki finansowe.
Zapraszamy Państwa do współpracy

źródło i zdjęcia: SAAPPUR

Firma powiązana:

Saappur

Telefon 22 758 97 24
www.saappur.pl
biuro@saappur.pl

Saappur