Porady

Matpol radzi, jak złożyć zamówienie, transportować i składować blachodachówkę

18.11.2014

Przed zamówieniem materiału należy zdjąć wymiary z przygotowanej więźby, wymiary projektowe mogą odbiegać od rzeczywistych. Dachówka blaszana może być stosowana na dachy o pochyleniu połaci nie mniejszym niż 14° (PN-85/B 02361). W przypadku stosowania dachówki blaszanej na dachy "kopertowe", lub/i z dużą ilością jaskółek należy liczyć się z odpadem uzależnionym od stopnia skomplikowania dachu.

Matpol radzi, jak złożyć zamówienie, transportować i składować blachodachówkę

Zamówienie:

Dachówkę blaszaną można zamawiać w długościach od 0,84 do 5,74 m w dowolnym wymiarze, przy czym arkusze "modułowe" obejmują wielokrotność 0,35 m (jeden moduł), powiększoną o 0,14 m (początek i zakończenie arkusza), na przykład: 12 modułów x 0,35 = 4,20 +0,14= 4,34 m.

W przypadku krokwi dłuższych niż 5,75 m stosuje się łączenie arkuszy, przy czym długość zamawiana przez klienta, np. 7,58 jest dzielona w połowie, z zastrzeżeniem, iż dolny arkusz jest arkuszem modułowym np.: 3,64, zaś górny jest pozostałością podzielonej krokwi z dodaniem 14 cm na zakładkę - 4,08. Istnieje możliwość dzielenia arkuszy w miejscu wytyczonym przez odbiorcę.

Nie stosuje się w jednym odcinku arkuszy dłuższych niż 5,75 m ze względu na rozszerzalność materiału pod wpływem temperatur, a także możliwość uszkodzenia podczas przemieszczania, mocowania i obróbki.

Transport i składowanie:

Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania blach przez dłuższy okres czasu należy:

a. bezwzględnie usunąć folię ochronną
b. składować materiał w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez sąsiedztwa agresywnie reagujących materiałów.
c. oddzielić materiał od podłoża - min. 20 cm
d. przełożyć każdy arkusz przekładkami

Przenosząc długie arkusze należy tak dobrać ilość osób by zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu przetłoczeń, gdzie mają one największą sztywność.

źródło i zdjęcie: MATPOL