Porady

Dom 2014-2017-2021 - nowe zasady przybliża firma Climowool

05.11.2014

W związku z dyrektywą unijną 2010/31/UE, która ma na celu mniejszenie zużycia energii przez państwa członkowskie UE, od 2014 roku zmienia się polskie prawo budowlane. Zmiany doprowadzą do tego, że w 2021 roku budowa domów niemal energetycznie samowystarczalnych będzie konieczna. W związku z wprowadzeniem ww. zmian firma Climowool przygotowała dla Ciebie miniinformator zawierający nowe standardy oszczędności energii oraz wykaz regulacji, programów i ofert im towarzyszących.

Dom 2014-2017-2021 - nowe zasady przybliża firma Climowool

Zanim w 2021 roku zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 roku wprowadzające nowe warunki techniczne, które powinien spełniać nowo powstały budynek, w latach 2014 oraz 2017 zaczną obowiązywać nowe - bardziej rygorystyczne od dotychczasowych - zasady dotyczące dopuszczalnych wartości EPH+W oraz UC.

Najważniejsze zmiany to:

nowa wartość maksymalna wskaźnika EP, czyli rocznego obliczeniowego zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną pożytkowaną na ogrzewanie, wentylację, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, chłodzenie oraz oświetlenie.

Więcej informacji na stronie internetowej firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcie: climowool

Firma powiązana:

climowool sp. z o.o.

Telefon 68 323 99 42-44
www.climowool.pl
biuro@climowool.pl, dok@climowool.pl

climowool sp. z o.o.