Porady

Co robić w razie wydostawania się wody z kotła, dymienia, czy nagłego wzrostu temperatury lub ciśnienia?

03.11.2014

Wydostawanie się wody z kotła jest to najczęściej tzw. "pocenie, roszenie kotła", które jest naturalnym zjawiskiem powstałym w wyniku różnicy temperatur w kotle. Przy rozruchu kotła i po każdorazowym jego postoju należy "wygrzać kocioł" tzn. rozpalić go do temp. 70ºC i utrzymywać taką temperaturę na kotle przez kilka godzin.

Co robić w razie wydostawania się wody z kotła, dymienia, czy nagłego wzrostu temperatury lub ciśnienia?

Dymienie może być spowodowane kilkoma przyczynami:

- niedostatecznym ciągiem kominowym – należy wtedy sprawdzić drożność komina oraz jego parametry (patrz tabela zgodności wysokości i przekroju komina względem mocy kotła), należy również sprawdzić czy komin nie kończy się poniżej najwyższej kalenicy dachu,
- zanieczyszczeniem kanałów spalinowych – należy wtedy przeczyścić kocioł przez wyczystki,
- zużyciem szczeliwa uszczelniającego drzwiczki i otwory wyczystkowe – należy wtedy wymienić szczeliwo uszczelniające drzwiczki i otwory wyczystkowe (jest to materiał eksploatacyjny podlegający regularnej wymianie),
- niewłaściwym połączeniem kotła z kominem – należy wtedy sprawdzić dokładność połączenia kotła z kominem,
- nieodpowiednią pozycją przepustnicy spalin w stosunku do występującego ciągu kominowego (może powodować dymienie poprzez wentylator nadmuchowy lub drzwiczki dolne) – należy wyregulować pozycję przepustnicy w przypadku jej zbytniego przymknięcia utrudniającego odpływ spalin do komina.
Nagły wzrost temperatury lub ciśnienia w kotle może być spowodowany zamarznięciem naczynia zbiorczego lub zamknięciem zaworów na instalacji - należy wtedy ocieplić naczynie wzbiorcze i odpowiednio otworzyć zawory.

Dym wydostający się przez podajnik - przyczyną wydostawania się dymu jest zbyt długa przerwa podawania paliwa co powoduje utrzymywanie żaru w górnej części płyty paleniska  a nie na kratce dostarczającej powietrze znajdującej się na środku płyty paleniskowej w kotłach z podajnikiem tłokowym.

źródło i zdjęcia: SAS

Firma powiązana:

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS

Telefon 41 378 46 19
www.sas.busko.pl
biuro@sas.busko.pl

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS