Porady

Gruntowe pompy ciepła ECOPOWER - jak to działa?

22.10.2014

Pompy ciepła to urządzenia, które w swojej pracy wykorzystują odnawialne źródła energii. Dzięki temu łączą w sobie dwie ważne cechy – nie tylko nie wpływają negatywnie na rozwój środowiska, ale także są wyjątkowo ekonomiczne. Wśród pomp ciepła wyróżnić można gruntowe, wodne oraz powietrzne.

Firma PPC Pompy Ciepła posiada w swojej ofercie gruntowe pompy ciepła. Dzięki temu, że instalacja tych urządzeń jest łatwa i szybka, sprzęty te są całkowicie bezpieczne w stosowaniu. Ich użytkowanie przynosi korzyści w wielu aspektach, w znacznym stopniu przyczyniając się do zmniejszenia opłat za ogrzewanie i zapewniając optymalny poziom ciepła. Zakup pomp ciepła pozwoli na zyskanie doskonałych rozwiązań w zakresie ogrzewania. Dodatkową zaletą tych sprzętów jest to, że są wyjątkowo łatwe w obsłudze oraz działają wyjątkowo wydajnie.

Sercem pompy ECOPOWER jest nowoczesna sprężarka typu scrol współpracująca z wymiennikami płytowymi. Sterowanie pompy jest realizowane za pomocą sterownika pogodowego RX 910. W pompach ciepła stosowane są wyłacznie podzespoły wiodących producentów: sprężarki typu Scroll marki Copeland/Sanyo, wymienniki płytowe SWEP lub Thermokey, osprzęt chłodniczy Danfoss i Alco.

Pompy ciepła ECOPOWER współpracuja z dolnym źródłem gruntowym poziomym lub pionowym.

Kolektor gruntowy pionowy

Kolektor gruntowy pionowy wykonany jest poprzez odwiert w ziemi na głębokość 30-90 m. W odwiercie umieszcza się rurę, którą płynie 30% roztwór glikolu i wody. Roztwór glikolu, którego obieg wymuszany jest przez pompę dolnego źródła, ogrzewa się od gruntu i transportuje pobrane ciepło do parownika pompy ciepła. W parowniku pompy ciepła następuje odebranie ciepła z roztworu glikolu przez czynnik chłodniczy i jego ochłodzenie. Długość kolektora gruntowego pionowego zależy od mocy pompy ciepła, oraz od rodzaju podłoża w którym jest wykonany. Średni uzysk energetyczny z metra odwiertu pionowego to 45-50 W.

Kolektor gruntowy poziomy

Kolektor poziomy do gruntowej pompy ciepła ECOPOWER - prace wiertnicze
Kolektor poziomy do gruntowej pompy ciepła ECOPOWER - prowadzenie kolektora

Kolektor gruntowy poziomy wykonywany jest z poziomo ułożonych rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 32-40 mm , wypełnionych roztworem glikolu z wodą. Rury ułożone są 1,8 - 2 m poniżej poziomu terenu w rozstawie 1 m. Roztwór glikolu , którego obieg wymuszany jest przez pompę dolnego źródła, ogrzewa się od gruntu i transportuje pobrane ciepło do parownika pompy ciepła. W parowniku pompy ciepła następuje odebranie ciepła z roztworu glikolu przez czynnik chłodniczy i jego ochłodzenie. Powierzchnia kolektora gruntowego poziomego zależy od mocy pompy ciepła, oraz od rodzaju podłoża w którym jest wykonany. Najlepszym podłożem do wykonania kolektora poziomego są podmokłe grunty ziem ciężkich. Powierzchnia kolektora poziomego wynosi zazwyczaj 3-4 krotną wielkość powierzchni ogrzewanej. Uzysk ciepła z m2 kolektora płaskiego wynosi 10-20 W.

Studnia głębinowa

Woda jest bardzo dobrym nośnikiem ciepła. Pompy ciepła korzystające z tego medium mają wyższą wydajność i efektywność. Jest to również źródło najtańsze i nie zajmujące z reguły ograniczonych przestrzeni terenu wokół domu. Woda umożliwia pozyskanie energii cieplnej bezpośrednio z wód gruntowych wypełniających warstwy wodonośne.

Stała temperatura wód głębinowych powyżej +8°C sprawia, że jest to sposób pozyskiwania ciepła posiadający wysoką roczną zdolność grzewczą. O możliwości wykorzystania wód głębinowych decydują: wydajność studni, temperatura i mineralizacja wody. Zazwyczaj system realizuje się jako układ dwóch studni - eksploatacyjnej i chłonnej, oddalonych od siebie o 12-18 m. Istnieje również możliwość wykorzystania przez pompę ciepła wody ze zbiorników lub cieków wodnych zlokalizowanych w pobliżu pompy ciepła.

źródło i zdjecia: PPC Pompy Ciepła

Firma powiązana:

PPC Pompy Ciepła

Telefon 15 861 50 73, 501 566 073
www.ppcpompy.eu
ppcpompy@op.pl

PPC Pompy Ciepła