Porady

Montaż desek tarasowych WPC

13.10.2014

Przed rozpoczęciem prac montażowych zaleca się pozostawienie (aklimatyzacja) materiału w pozycji płasko leżącej w miejscu montażu na minimum 24 godziny. Zalecana temperatura otoczenia podczas montażu to minimum 5°C. Kompozyt można ciąć, wiercić i montować używając standardowych narzędzi.

Aby zapobiec pękaniu materiału należy nawiercić otwory w miejsce montażu wkrętów.

Producent nie odpowiada za zmiany właściwości fizycznych będących wynikiem naturalnego starzenia się i użytkowania produktu.

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Producent oraz importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia będące wynikiem wadliwego montażu. Zastosowanie lub montaż niezgodne z przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie materiału. Deska tarasowa TerraDeck przeznaczona jest wyłącznie do stosowania na zewnątrz, zgodnie z przeznaczeniem. Nie nadaje się, jako materiał konstrukcyjny.

W celach bezpieczeństwa, w czasie montażu należy używać rękawic i okularów ochronnych.

Zalecany jest montaż desek tarasowych WPC przez wyspecjalizowane i przeszkolone ekipy.

Niezbędne narzędzia

Do montażu tarasu z desek tarasowych TerraDeck wystarczą standardowe narzędzia takie jak:

  •     pilarka
  •     wkrętarka
  •     wiertarka udarowa
  •     taśma miernicza
  •     poziomica

Krok 1. Przygotowanie podłoża

Deskę tarasową TerraDeck można montować na:

  •     podłożu betonowym;
  •     odpowiednio przygotowanym gruncie z warstwą 10 - 15cm ubitego piasku stabilizowanego i utwardzonego cementem;
  •     specjalnie przygotowanej konstrukcji stalowej, drewnianej lub aluminiowej;

We wszystkich przypadkach należy zapewnić odpowiedni odpływ wody poprzez wykonanie spadku o nachyleniu 1cm na 2m oraz zabezpieczyć podłoże przed porostem chwastów.

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie ze sztuką budowlaną.

Krok 2. Przymocownie legarów do podłoża.

Rozstaw legarów na podłożuLegary BSM-WPC powinny na całej swojej długości przylegać do podłoża. W przypadku umiejscowienia ich na gruncie, legary należy montować na betonowych bloczkach osadzonych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie legary należy przytwierdzić do podłoża za pomocą odpowiednich kołków rozporowych, kotw i nierdzewnych wkrętów.

Legary układamy równolegle do siebie, zalecane odległości to min. 35cm a max. 45cm. W miejscach szczególne często odwiedzanych należy przyjąć 25cm.

W celu zachowania odpowiedniej dylatacji, odległość legara od ściany lub innej konstrukcji powinna wynosić 10mm.

Należy pamiętać aby zapewnić odpowiedni odpływ wody poprzez ułożenie legarów równolegle do kierunku jej spływu.

Kołki rozporowe montujemy na tzw. „mijankę”.Deski tarasowe układamy prostopadle do ułożonych legarów, pomiędzy legarami pozostawiamy przerwy o szerokości 10mm aby zapewnić swobodny odpływ wody.

Legary do podłoża montujemy za pomocą kołków rozporowych, przed przymocowaniem we wszystkich legarach należy wywiercić otwory za pomocą wiertła do drewna, zaleca się mocowanie do podłoża co 50 cm rozpoczynając w odległości 6 cm od krawędzi legara.

Aby przymocować legar za pomocą kołka rozporowego należy górną ściankę legara BSM-WPC nawiercić większym wiertłem, aby swobodnie można było włożyć wkręt wraz z łbem. Dolna ścianka legara nawierca się tak, aby śruba ściśle pasowała do otworu.

Kołki rozporowe montujemy na tzw. „mijankę”.

Mocowanie legara ALT08A za pomocą uchwytu AUM08BW przypadku montażu tarasu przy użyciu legara ALT08A należy przymocować go do podłoża za pomocą specjalnych uchwytów stalowych AUM08B. Uchwyty nakładamy na profil legara i  przykręcamy kołkiem rozporowym AKR08C do podłoża.

Jeżeli występuje konieczność łączenia desek tarasowych, konieczne jest zamontowanie dodatkowych legarów w celu podparcia krótszych odcinków deski. Deski mocujemy za pomocą klipsa łączącego z zachowaniem min. 6mm szczeliny dylatacyjnej pomiędzy deskami.

Krok 3. Montaż desek tarasowych

Deski mocujemy za pomocą klipsa łączącego z zachowaniem min. 6mm szczeliny dylatacyjnej pomiędzy deskami.Deski tarasowe TerraDeck należy montować wyłącznie do legarów  BSM-WPC lub ALT08A za pomocą specjalnych klipsów  przykręcanych za pomocą samowiercących wkrętów ze stali nierdzewnej.

Montaż rozpoczynamy od przykręcenia do legarów klipsów startowych AKN09D2 za pomocą wkrętów samowiercących AWM10A, w celu uniknięcia pęknięcia kompozytu, zaleca się montowanie klipsów nie mniej niż 2 cm od brzegu deski.

W powstałe z klipsów startowych mocowanie wsuwamy pierwszą deskę i układamy na legarach.

Następnie wsuwamy w mocowanie deski standardowe klipsy mocujące AKL09A lub AKM02H i za pomocą dołączonych do zestawu samowiercących wkrętów AWM10A, mocujemy je do legarów uprzednio nawiercając.

Przykręcanie klipsów startowych do legarówDeski należy układać ryflowaną / antypoślizgową stroną, prostopadle do legarów. Można również tworzyć desenie skośne, zachowując przy tym odpowiednie odległości między legarami.

Zaleca się układanie desek na przemian z minimum 50 cm. przesunięciem (na przemian cała i łączona).

Po przykręceniu, klips powinien ściśle przylegać do mocowania deski , ponieważ zapewni to trwałe połączenie pomiędzy deską i legarem i pozwoli na zachowanie trwałej szczeliny dylatacyjnej pomiędzy deskami tarasowymi wynoszącą 6mm.

Ostatnią deskę tarasową należy przymocować za pomocą wkrętu samowiercącego AWM10A, wkręconego przez deskę do legara.

Krok 4. Wykończenie

Następnie wsuwamy w mocowanie deski standardowe klipsy mocujące AKL09A lub AKM02H i za pomocą dołączonych do zestawu samowiercących wkrętów AWM10A, mocujemy je do legarów uprzednio nawiercając.Należy pamiętać, aby wszystkie końce desek tarasowych TerraDeck leżały na legarach i były do nich przymocowane.

Po przymocowaniu wszystkich desek, przy użyciu piły obrotowej z tarczą o drobnych zębach należy wyrównać wszystkie końce pamiętając o pozostawieniu 6mm odstępu od ścianki komory deski w celu umożliwienia dalszego łączenia deski z legarem za pomocą klipsa mocującego.

Deski należy układać ryflowaną / antypoślizgową stroną, prostopadle do legarów.W celu zapewnienia odpowiedniego obiegu powietrza oraz wody, listwę końcową należy licować z górnym poziomem deski tarasowej.

Ostatnią deskę tarasową należy przymocować za pomocą wkrętu samowiercącego AWM10A, wkręconego przez deskę do legara.Do mocowania listew zaleca się używanie samowiercących wkrętów ze stali nierdzewnej.

Brzegi tarasu możemy wykończyć za pomocą listwy WPC DGP-WPC, docinając na rogach pod kątem 45 stopni i przykręcając wkrętami samowiercącymi.

Brzegi tarasu możemy wykończyć za pomocą listwy WPC DGP-WPC, docinając na rogach pod kątem 45 stopni i przykręcając wkrętami samowiercącymi.źródło i zdjęcia: Pietrucha