Porady

Prawidłowy montaż ogrodzenia z PVC dla koni

08.10.2014

Montaż winylowego ogrodzenia farmerskiego jest bardzo prosty i może być przeprowadzony we własnym zakresie. Proponowane ogrodzenia farmerskie mogą być montowane w zależności od potrzeb jako przęsła z 2, 3 lub 4 poprzeczkami.

Ogrodzenie dla koni PietruchaPrzęsło ma długość 300 cm (wymiar od osi do osi słupka). Słupki ogrodzeniowe mają wymiar zewnętrzny 127 x 127 mm i posiadają fabrycznie wykonane otwory umożliwiające montaż poprzeczek. Słupki zakończone są daszkami (dostępne 3 wzory), które są montowane na wcisk z dodatkowym połączeniem klejowym. Poprzeczki ogrodzeniowe mają wymiar zewnętrzny 38 x 140 mm i posiadają na końcach nacięcia (zatrzaski) umożliwiające ich połączenie ze słupkami. Długość poprzeczek wynosi 295 cm.

W ofercie firmy Pietrucha dostępne są słupki w wysokości 95 cm (dla ogrodzeń z 2 poprzeczkami) oraz o wysokości 140 cm (2, 3 lub 4 poprzeczki). Dla właściwej stabilności słupki niskie należy wkopywać w grunt na głębokość 60 cm natomiast wysokie na głębokość 80 cm. Dodatkowo zaleca się wypełnić betonem i zazbroić prętami ∅ 12 wykop pod co trzeci słupek, słupki narożne oraz bramowe. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie pionowe słupków i współliniowość poszczególnych segmentów ogrodzenia.

źródło i zdjęcia: Pietrucha sp. z o.o. International Sp. kom.