Porady

Rouwdach przedstawia technologię montażu kostki brukowej

16.09.2015

Pracę rozpoczynamy od zaplanowania spadków, które zapewnią swobodne spływanie wody deszczowej. Należy to zrobić zachowując min.2-3% różnicę poziomów pomiędzy szczytem a najniższym punktem powierzchni.

Ogólny podział kostki brukowej

Kostkę brukową dzielimy ze względu na jej grubość na:

  • grubości 6 cm - przeznaczoną do budowy ciągów pieszych oraz lekkiego ruchu komunikacji samochodów osobowych (np. podjazdów do domów, garaży, parkingów dla samochodów osobowych),
  • grubości 8 cm - przeznaczoną do budowy ciągów ruchu pojazdów ciężkich.

Przygotowanie i montaż

Montaż elementów brzegowych Rys. RouwdachNastępną czynnością jest tzw. korytowanie polegające na usunięciu istniejącego gruntu do głębokości, która pozwoli nam na wykonanie podbudowy. Ta natomiast stanowi element nośny dla układanej kostki brukowej. Korytowanie powinno wynosić od 36 cm do 63 cm w zależności od rodzaju gruntu rodzimego.

Po wykorytowaniu montujemy elementy brzegowe (obrzeża, oporniki lub krawężniki). Powinny być one zamontowane na zagęszczonym gruncie rodzimym oraz dodatkowo na ławie betonowej wykonanej z chudego betonu w klasie zapewniającej stabilne blokowanie-utrzymywanie ich na swoim miejscu.

Następnie przygotowujemy podbudowę pod ułożenie kostki brukowej.

Warstwę gruntu rodzimego oraz podbudowę właściwą zagęszczamy warstwowo wibratorem płytowym.
Podbudowa właściwa powinna być wykonana z :

  • w przypadku budowy nawierzchni dróg, ulic, placów manewrowych czy parkingów dla pojazdów różnych podbudowa powinna być wykonana z kruszywa łamanego, tłucznia, gruntu stabilizowanego cementem lub chudego betonu.
  • w przypadku budowy nawierzchni chodników i innych pod ruch lekki wystarcza zastosowanie w podbudowie żwiru, tłucznia lub gruntu słabego stabilizowanego cementem.

Nawierzchnia dróg. Rys. RouwdachOdpowiednie zgęszczenie gruntu rodzimego oraz podbudowy jest warunkiem uzyskania odpowiedniej nośności powierzchni i zabezpiecza ją przed zapadaniem się w czasie eksploatacji.
Grubość i wybór konkretnego rozwiązania uzależniony jest od właściwości nośnych istniejącego gruntu rodzimego oraz od stopnia późniejszej eksploatacji budowanej nawierzchni.

Montaż kończymy ułożeniem na podsypce piaskowej o uziarnieniu od 0 do 4 mm kostki brukowej. Całość wibrujemy. Po wyrównaniu liniowości puste fugi zasypujemy w całości piaskiem o uziarnieniu od 0 do 2 mm.

Reguły:

  • w przypadku wykorzystywania kostek kolorowych należy starać się przeprowadzić całą budowę z jednej partii produkcyjnej, aby uniknąć różnic w odcieniach barw,
  • kostki w kolorze melanż należy układać mieszając jednocześnie towar z kilku min.3 palet, aby uzyskać równomierne rozłożenie barw na całym placu budowy,
  • jeżeli podbudowa będzie za słaba nastąpi zapadanie się całej warstwy i zniszczenie kostki brukowej w wyniku wzajemnego ucisku bocznego.

Problem wykwitów betonowych

Nawierzchnia ciągów pieszych. Rys. RouwdachNależy zawsze pamiętać, że istnieje możliwość wystąpienia na prefabrykacie betonowym wykwitu betonowego (opisane w załączniku Technologia produkcji) w postaci białych rozlanych plam o różnej intensywność. Wykwit betonowy znika samoczynnie w wyniku oddziaływania na niego czynników środowiskowych. Żeby się przed nim uchronić należy stosować różnego rodzaju środki konserwujące do betonu, eliminujące możliwość wystąpienia wykwitu wtórnego.

źródło i zdjęcia: Rouwdach

Firma powiązana:

Rouwdach

Telefon 61 44 77 925, 61 44 77 225, 604 097 051
www.rouwdach.pl
sprzedaz@rouwdach.pl

Rouwdach