Porady

Malowanie elewacji

24.09.2014

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić panujące warunki atmosferyczne, upewnić się, czy w danym dniu nie są spodziewane opady atmosferyczne, mogące spowodować m. in. powstanie zacieków, ani silny wiatr, gdyż może on nanieść zanieczyszczenia na świeżą powłokę farby.

Przed malowaniem

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Temperatura podłoża i powietrza nie może być niższa niż +5°C. Względna wilgotność nie może przekraczać 80% podczas malowania i schnięcia.

Powierzchnia musi być wysezonowana zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach produktowych farb.

Przed użyciem należy zapoznać się z zaleceniami zawartymi na etykiecie produktu.

Dla uniknięcia różnic kolorystycznych istotne jest sprawdzenie, czy dysponuje się ilością farby z tej samej partii produkcyjnej, która wystarczy na pomalowanie całej powierzchni.

Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć odzież oraz powierzchnie nie przeznaczone do malowania przed zachlapaniem. Ewentualne plamy trzeba natychmiast usunąć używając czystej wody (w przypadku, gry farba jest wodorozcieńczalna). W przypadku używania farb silikatowych szczególnie istotne jest zabezpieczenie powierzchni szklanych przed działaniem farby.

Malowanie elewacji powinno się rozpocząć odpowiednio wcześnie rano, by skończyć przed południowym nasileniem promieniowania słonecznego.

Po południu prace należy zakończyć odpowiednio wcześnie, tak by uniknąć osiadania rosy na świeżo pomalowanej powłoce.

Pracę należy zaplanować tak, aby jednocześnie (bez robienia przerw) móc pomalować powierzchnię ograniczoną naturalnymi liniami np. od narożnika do narożnika.

Podczas malowania

Dokładnie wymieszaj produkt zarówno przed użyciem, jak i w trakcie malowania. W przypadku gdy posiadana farba pochodzi z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich ze sobą - pozwoli to na wyeliminowanie możliwości powstania różnic kolorystycznych.

Wałek czy pędzel należy bezwzględnie umyć po zakończonym dniu pracy. Do mycia narzędzi używa się specjalnych produktów ułatwiających pozbycie się resztek farby.

Po malowaniu

Należy pamiętać, iż na czas schnięcia wpływają temperatura i wilgotność. Temperatura i wilgotność mogą wpływać na połysk i ostateczny kolor farby.

Jeżeli pozostanie niewielka ilość farby lub lakieru, trzeba dokładnie zamknąć puszkę i odwróć ją do góry dnem, aby ją uszczelnić. Otwarty i/lub barwiony produkt nie może być długo przechowywany.

Płynne pozostałości należy zanieś do punktu zbiórki niebezpiecznych materiałów.  Puste i suche puszki oddać do recyklingu lub do punktu zbiórki odpadów.

Link do produktów firmy do stosowania za zewnątrz (produkty elewacyjne) - tutaj.

źródło i zdjęcie: Tikkurila

Firma powiązana:

Tikkurila Polska S.A.

Telefon 14 680 56 00, infolinia 801 88 99 65, 22 310 95 55
www.tikkurila.pl, www.tikkurilapotegakolorow.pl
tikkurilapolska@tikkurila.com

Tikkurila Polska S.A.