Porady

Sposób montażu systemu komór drenażowych MC-3500

23.09.2014

Montaż komór drenażowych MC-3500 i pokryw jest bardzo prosty i szybki - odbywa się metodą nakładkową bez użycia elementów łączeniowych. Pofałdowania powierzchni komór zachodzą na siebie, pozwalając na wykonanie w prosty sposób niezawodnego połączenia.

Opis montażu systemu komór drenażowych MC-3500

Prace należy rozpocząć od wykonania wykopu i przygotowania miejsca dla łożyska komorowego. Następnie wykładamy wykop geowłókniną, a na dnie umieszczamy warstwę obsypki z przemytego tłucznia (uziarnienie 20-=-50 mm), którą zagęszczamy do min. 95% gęstości standardowej Proctora.

Przystępujemy do układania ciągów komór drenażowych. Pierwsza układana komora powinna posiadać pokrywę zamontowaną w przedniej części. Dwie sąsiednie komory powinny być połączone na zakładkę. Na końcu ostatniej komory ciągu należy założyć pokrywę. W podobny sposób należy łączyć kolejne ciągi komór.

Zgodnie z projektem, należy zamontować osadnik wstępny, przewody dopływowe wraz z rurą dystrybucyjną, którą doprowadzimy wodę do systemu. Przykrycie systemu wykonujemy za pomocą obsypki z tłucznia (uziarnienie 20-=-50 mm), następnie układamy materiał filtracyjny w celu zabezpieczenia systemu przed zanieczyszczeniem, a nad nim wykonujemy zasypkę o grubości kilkunastu centymetrów (wg projektu). Po wykonaniu tych czynności możemy rozpocząć układanie nawierzchni chodnika, ulicy itp.

Sposób montażu systemu komór drenażowych MC-3500

Sposób montażu systemu komór drenażowych MC-3500Sposób montażu systemu komór drenażowych MC-3500źródło i zdjęcia: EKOBUDEX

Firma powiązana:

Ekobudex

Telefon 58 554 85 65 (66), 58 552 36 58
www.tunele-rozsaczajace.pl, www.ekobudex.pl
komory@komory-drenazowe.pl

Ekobudex