Porady

Przygotowanie do zimy - ogrzewanie, serwis urządzeń, optymalizacja prac

04.09.2014

Klimat w miejscu pracy wpływa na wydajność pracowników i decyduje o komforcie użytkowników obiektu. Dobry klimat tworzy między innymi odpowiednia temperatura, a komfort gwarantuje niezawodność funkcjonowania urządzeń, które "dbają" o temperaturę.

Okresowy przegląd stanu technicznego

Utrzymywanie budynku i jego elementów w odpowiedniej kondycji jest obowiązkiem właścicieli lub zarządców obiektu zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego. Ustawa obliguje do okresowej kontroli stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej oraz ich wielkości do rzeczywistych potrzeb użytkowych budynku.

Optymalizacja pracy pomp w biurowcach, budynkach użyteczności, centrach handlowych

Z doświadczenia wiemy jednak, iż są elementy instalacji które wymagają corocznej kontroli przed załączeniem instalacji grzewczej. Do tych elementów zalicza się kontrola stanu pracy pomp obiegowych. Zdarza się bowiem, że w momencie uruchomienia instalacji po okresie przestoju w miesiącach ciepłych, pojawia się awaria pompy związana ze zblokowaniem wirnika. Problem ten najczęściej związany jest z zanieczyszczeniami instalacji grzewczej, spowodowanymi korozją instalacji, jak również odkładaniem się kamienia kotłowego, a w konsekwencji pojawienia się w instalacji szlamu wpływającego na prace poszczególnych elementów instalacji.

W najnowszych bezdławnicowych elektronicznych pompach Wilo-Stratos jak również Wilo-Yonos wprowadzona została bardzo efektywna funkcja deblokady  pozwalająca na "uwolnienie" wirnika w przypadku pojawienia się ciała obcego. W tym celu wykorzystana jest specjalna praca rotora pozwalająca na skokową ruch wirnika w obu kierunkach, aż do zerwania zanieczyszczenia, a w skrajnym przypadku wystąpienia komunikatu o konieczność usunięcia awarii.

Kolejną zaletą elektronicznych pomp Wilo, pozwalających na optymalizację pracy urządzenia jest wykorzystanie modułów sterujących. Pozwalają one na komunikacje z nadrzędnym systemem BMS, bądź automatyką węzła. Wynikiem zastosowania takiej komunikacji w najprostszym wymiarze jest wykorzystanie funkcji - wzbudzenie wirnika. W takiej konfiguracji wyłączanie pompy następuje za pośrednictwem modułu komunikacyjnego IF-Moduł, pozwalając tym samym na wprowadzenie pompy w stan stand-by. W wyniku takiej pracy raz na 24h następuje uruchomienie pomp (na ok. 5s) pozwalające wzbudzić wirnik i zniwelować ryzyko zastoju zanieczyszczeń na jego łopatkach. 

Optymalizacja pracy pomp w instalacji

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż zarówno pompy obiegowe jak również rurociągi w instalacjach centralnego ogrzewania, dobierane są do przewidywalnego maksymalnego zapotrzebowania na ciepło, w zależności od warunków klimatycznych (stref temperaturowych). Jednakże, jak doskonale wiemy z doświadczenia, maksymalne parametry obciążenia występują stosunkowo rzadko, a niekiedy w trakcie sezonu nie odnotowuje się takich stanów pracy. Co więcej maksymalne parametry pracy instalacji występuję przez ok. 6% czasu w trakcie sezonu grzewczego.

W celu dostosowania wydajności do chwilowego zapotrzebowania, centralne i zdecentralizowane systemy regulacyjne stale ingerują w pracę instalacji, w większości powodując redukcję przepływu, przy jednoczesnym wzroście wartości oporów w instalacji. Najnowsze pompy obiegowe Wilo z płynną regulacja prędkości obrotowej pozwalają nam na optymalizację działania systemu szczególnie w celu stabilizacji warunków hydraulicznych i zmniejszenia strat cyrkulacyjnych.

Mają również wpływ na ekonomiczność, dzięki obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz wysoki komfort poprzez eliminację szumów w instalacji, szczególnie szumów przepływowych i szumów w zaworach termostatycznych. W ten sposób praca pompy i transport czynnika grzewczego dostosowane są do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło, pozwalając na utrzymania odpowiedniego komfortu w pomieszczeniu, bez zjawiska przegrzewu.

źródło i zdjęcia: Wilo Polska

Firma powiązana:

Wilo Polska

Telefon 22 702 61 61, 801 369 456
www.wilo.pl, www.doborpompy.pl
wilo@wilo.pl

Wilo Polska