Porady

Jakie są najczęstsze błędy montażowe instalacji PVC-U/PVC-C?

22.08.2014

Instalacje prowadzone w sposób nadtynkowy najczęściej są bezawaryjne. W większości przypadków architektura pomieszczeń wymaga częstych zmian kierunków, tworząc tym samym samokompensacje. Jedynym czułym punktem w prowadzeniu rur jest właściwe rozmieszczenie podpór ślizgowych, szczególnie w rejonie kolan zmieniających kierunek instalacji. Ważnym elementem jest ustalenie długości ramienia kompensacyjnego. Niewłaściwe usytuowanie podpory ślizgowej może spowodować wyeliminowanie naturalnej samokompensacji termicznej.

Niedostateczna kompensacja termiczna, bądź jej brak.

Powtarzającym się błędem montażowym jest betonowanie instalacji podpodłogowej prowadzonej w osłonach peszel i termoizolacyjnych. W tym przypadku instalatorzy zapominają o konieczności kompensowania wydłużeń i skurczów rur, które pracują wewnątrz otulin. Ściśliwość otulin termoizolacyjnych oraz luzy w otulinie peszel są niewystarczające do przejęcia wydłużeń. Jeszcze większym błędem jest izolowanie rur przed zabetonowaniem i pozostawienie bez izolacji złączek. W takim przypadku tworzą się niezamierzone i niekontrolowane punkty stałe - zerowe.

Istnieje sposób prowadzenia rur bez konieczności uwzględniania kompensacji termicznej. Jest to betonowanie ciągów instalacyjnych bez żadnych osłon. Jedynym niezbędnym warunkiem jest zachowanie odpowiedniej grubości otuliny betonowej - powinna ona, z każdej strony mieć grubość 2,5 - 2,7 cm dla rur o średnicach ½'' i ¾''. Izolacja zabezpieczająca rurę wymagana jest w miejscu wyjścia rury z betonu. Zabezpiecza ona rurę przed przetarciem, a beton przed wykruszeniem.

Nieumiejętne rozmieszczenie punktów stałych.

Nieumiejętne rozmieszczenie punktów stałych występuje najczęściej przy rozgałęzieniach instalacji, np.: w pionach prowadzonych w szachtach. Brak punktu zerowego przy trójniku na pionie powoduje przemieszczanie odgałęzienia instalacyjnego, które nie zawsze ma taką możliwość (zbyt małe otwory w przegrodach budowlanych).

Przegrzanie instalacji.

Przed wyborem urządzenia grzewczego, które będzie współpracować z instalacją tworzywową należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. W instrukcji tej producent podaje sposób regulacji temperatury, oraz sposób podłączenia instalacji do urządzenia.
    Wadliwie działające urządzenia termoregulacyjne, bądź ich brak, mogą doprowadzić do przegrzania instalacji. Temperatura wody w instalacji powyżej 100°C powoduje powstanie pary, ta z kolei doprowadza do wzrostu ciśnienia, a w rezultacie do pęknięcia rury.

Nieprawidłowo wykonane połączenia.

Błędy w łączeniu (klejeniu) instalacji występują sporadycznie. Pojawiają się one najczęściej przy instalacjach o dużych średnicach - powyżej 2''. Polegają one najczęściej na przekroczeniu czasu łączenia, niedopchnięciu rury do końca gniazda złączki, braku gradowania końcówek, co z kolei powoduje zgarnięcie kleju, bądź tez na wykonaniu połączenia bez użycia kleju. Spotykamy się również z odteleskopowaniem rury w trakcie klejenia. Awarie powstające w wyniku błędów klejenia przy prawidłowym mocowaniu rurociągu mogą powodować przeciek złącza.

źródło i zdjęcie: NIBCO

Firma powiązana:

Nibco

Telefon 42 677 56 00
www.nibco.com.pl
nibco@nibco.com.pl

Nibco