Porady

Wilgotność drewna i punkt rosy - praktyczne porady

14.08.2014

W pomieszczeniu zamkniętym panują warunki klimatyczne inne niż na zewnątrz, drewno przeznaczone do prac stolarskich powinno zależnie od przeznaczenia osiągnąć określony poziom wilgotności.

Poniżej podane są wytyczne dotyczące zawartości wilgoci w gotowych do wbudowania elementach konstrukcyjnych i wyrobach z drewna.

- dla elementów montowanych wewnątrz pomieszczeń, które nie będą miały kontaktu z powietrzem zewnętrznym (np. meble wbudowane, drzwi wewnętrzne, schody, podłogi) - 6-10%,

- dla elementów drewnianych, mających stały kontakt z powietrzem zewnętrznym (np. okna, drzwi zewnętrzne, okiennice) - 10%-15%.

Punkt rosy

Stan, w którym powietrze nie może już wchłonąć więcej pary wodnej i wskutek tego następuje jej skraplanie. Jeżeli zjawisko to występuje w niekorzystnym miejscu zewnętrznej przegrody budowlanej (np. w izolacji cieplnej, drzwiach czy oknie), może doprowadzić do jej trwałego zawilgocenia.

Na przykład: przy temperaturze 25°C i wilgotności względnej 80% punkt rosy wystąpi przy temperaturze 21,31°C. Zamieszczona poniżej tabela przedstawia temperaturę, do której trzeba ochłodzić powietrze, aby zostało nasycone parą wodną, czyli jest to temperatura [°C], w której para wodna zamienia się w wodę (skrapla się) przy aktualnym ciśnieniu roboczym.

Tabela punkt rosy

Wilgotność

Drewno jest materiałem higroskopijnym, który pobiera lub oddaje wilgoć z otoczenia - zależnie od warunków klimatycznych - aż do osiągnięcia równowagi wilgotności. Istnieje ścisły związek pomiędzy wilgotnością drewna i wilgotnością oraz temperaturą powietrza. Przy temperaturze powietrza około 20°C i wilgotności względnej 50% - wilgotność drewna w stanie równowagi osiąga 9%.

Jeśli wilgotność lub temperatura powietrza zmieniają się, ulega zmianie również równoważna wilgotność drewna i drewno przy tym "pracuje". Przy poborze wilgoci drewno pęcznieje, podczas oddawania wilgoci kurczy się.

Zależność zawartości wilgoci w drewnie w stanie równowagi od temperatury i wilgotności powietrza można odczytać z poniższej tabeli:

Zależność zawartości wilgoci w drewnie w stanie równowagi od temperatury i wilgotności powietrzaźródło i zdjęcia: Nicewicz

Firma powiązana:

Nicewicz Zakład Stolarski

Telefon 86 278 22 28
www.nicewicz.pl
biuro@nicewicz.pl

Nicewicz Zakład Stolarski