Porady

Jakie są podstawowe metody pielęgnacji oczek wodnych i stawów?

31.07.2014

Pielęgnacja oczka wodnego to działanie mające na celu utrzymanie optymalnych parametrów wody i przeciwdziałanie zewnętrznym zagrożeniom. Jakie kwestie są najważniejsze w procesie pielęgnacji?

Stabilizacja parametrów wody

Najważniejsze parametry to: twardość węglanowa, czynnik pH i zawartość tlenu. Istnieje możliwość naturalnego natlenienia wody poprzez dosadzenie roślin lub zamontowanie elementu fontanny lub wodotrysku. Na okres zimy warto zbiornikowi zapewnić dostęp tlenu poprzez np. wstawienie pionowo wiązki trzciny, prętów bambusa lub zastosowanie tabletek napowietrzających.

Obniżenie współczynnika pH w sposób naturalny polega na wyłożeniu dna zbiornika specjalnym oczyszczonym torfem. Do obniżenia poziomu fosforanów można zastosować naturalny zeolit do oczka wodnego np. Zeolit GS. Mimo naturalnych metod, najbardziej skutecznymi metodami na utrzymanie parametrów wody w normie jest stosowanie do tego biologicznych środków firmy Soll, nie szkodzących florze i faunie.

Walka z glonami

Glony są największą zmorą posiadaczy oczek wodnych i stawów. Te organizmy żywią się resztkami pokarmowymi, rozkładającymi się liśćmi, a przede wszystkim fosforanami, których nie powinno być w zbiorniku. Występowanie glonów w nadmiernych ilościach zaburza równowagę biologiczną w wodzie i zmienia jej parametry takie jak np. odczyn pH. Ponieważ glony często są skutkiem błędów użytkowania stawu, warto na początku wykluczyć prawdopodobne przyczyny takiego stanu rzeczy np. zmniejszając w stawie ilość ryb, sypiąc im mniej pokarmu albo zacieniając częściowo zbiornik (glony lubią słońce).

Sama walka z glonami jest pracochłonna. Do naturalnych metod zaliczamy wpuszczenie do zbiornika ryb żywiących się glonami, posadzenie właściwej ilości i odpowiednich gatunków wodnych roślin (1/3 zbiornika), hodowanie małżów, dosypywanie bakterii do wody (startery bakteryjne i rewelacyjne w działaniu tabletki Eco Tabs), regularne wyławianie opadłych na staw liści i obcinanie obumarłych części roślin.

Jeśli te działania nie są wystarczająco skuteczne, wówczas można skorzystać z przeciwglonowych preparatów biologicznych, które nie tylko niszczą glony, ale także im przeciwdziałają. Ich organiczny skład sprawia, że są to środki ekologiczne, a więc bezpieczne dla środowiska.

Zmętnienie wody, muł w wodzie

Za zmętnienie i muł w oczku lub stawie odpowiadają nagromadzone liczne zanieczyszczenia. Składają się na nie odchody ryb, resztki pokarmu, części organiczne itd. Najprostszym sposobem na oczyszczenie wody bez jej wymiany jest wrzucenie do niej organicznego preparatu, który w sposób biologiczny rozkłada muł np. TeichschlammEntferner lub tabletki Eco Tabs. Odradzamy mechaniczne wybieranie mułu, gdyż stwarza to ryzyko uwolnienia do wody szkodliwych fosforanów i trujących gazów. Przeciwdziałaniem zamulenia wody w przyszłości powinno być zmniejszenie ilości hodowanych ryb w oczku wodnym.

Zanieczyszczenia na powierzchni wody

Otwarty zbiornik trudno uchronić przed wpadaniem do niego różnych zanieczyszczeń z zewnątrz. Utrapieniem są jesienne opady liści lub pływające po stawie martwe części roślin, które w dużej ilości mogą zagrażać biotopowi. Najbezpieczniejszym sposobem jest ich mechaniczne odławianie (np. podbierakiem) i zastosowanie w stawie specjalnego skimmera. Na przyszłość najlepiej jest w okresie jesieni zainstalować nad akwenem siatkę, która uniemożliwi wpadanie do wody zanieczyszczeń.

W całej pielęgnacji wodnego obiektu najważniejsza jest systematyczność wykonywanych zabiegów i dostosowanie ich do pory roku. Jeśli pozostawimy staw wodny samemu sobie, zniszczeje. Tylko dzięki regularnej kontroli parametrów wody i szybkiej reakcji na niepokojące sygnały unikniemy przykrych niespodzianek.

źródło i zdjęcia: Gordo Studio