Porady

Jak działa pompa ciepła?

14.07.2014

DAIKIN radzi: Pompa ciepła stanowi integralną część systemu klimatyzacji, przenosząc ciepło z jednego do drugiego środowiska za pośrednictwem czynnika chłodniczego. Pompa ciepła stanowi tanie rozwiązanie układu ogrzewania - a wykorzystywanie ciepła ze źródła powietrznego jest uznawane za technologię odnawialnego źródła ciepła.

W przypadku trybu chłodzenia, działanie pompy ciepła polega na przenoszeniu ciepła z pomieszczenia lub przestrzeni wewnętrznej do powietrza zewnętrznego, co powoduje chłodzenie przestrzeni wewnętrznej. I odwrotnie, pompy ciepła mogą wydobywać utajone ciepło z powietrza zewnętrznego (nawet wtedy, gdy jego temperatura jest niższa od -20°C) i pompować je do wnętrza w celu ogrzewania przestrzeni wewnętrznych.

Sprawność pomp ciepła

Sprawność pomp ciepła wynosi około 300%. Oznacza to, że dla każdej jednostki energii zużytej przez pompę ciepła podczas pracy generowane są trzy lub więcej jednostek ciepła wykorzystywanych w budynku.

Ponieważ pompy ciepła działają na zasadzie wydobywania dostępnego ciepła z powietrza zewnętrznego, są one znacznie bardziej efektywne aniżeli najbardziej efektywne systemy ogrzewania działające w oparciu o paliwa kopalne.

Pompy ciepła wyposażone w układy sterowania inwerterowego firmy Daikin wykazują szczególną efektywność we wszelkiego rodzaju układach ogrzewania przestrzeni wewnętrznych.

Stosowanie zintegrowanych rozwiązań z pompami ciepła zarówno w układach chłodzenia, jak i ogrzewania budynków może również oznaczać niższe początkowe nakłady inwestycyjne, a także uproszczenie procedur eksploatacji i konserwacji.

Pompy ciepła dla domów

Firma Daikin wykorzystała swą znajomość techniki pomp ciepła, tworząc serię rozwiązań systemów ogrzewania domów Daikin Altherma. Dostępne są opcje wysokotemperaturowe oraz niskotemperaturowe, dostosowane do wszelkiego rodzaju domów - nowych i starych, dużych i małych. Obecnie, seria Altherma Flex Type oferuje unikalne, nowe rozwiązanie z pompami ciepła, przeznaczone dla apartamentowców oraz bloków mieszkalnych.

Pompy ciepła dla handlu i przemysłu

Komercyjne rozwiązania firmy Daikin z pompami ciepła obejmują urządzenia typu multi, VRV oraz agregaty chłodnicze, które oferują bardzo efektywne układy ogrzewania, jak również chłodzenia. W sektorze przemysłowym, pompy ciepła również zapewniają niezrównaną efektywność, odpowiadającą najbardziej surowym wymaganiom przemysłowego ogrzewania oraz chłodzenia.

źródło i zdjęcie: DAIKIN

Firma powiązana:

Daikin Airconditioning Poland

Telefon 22 319 90 00
www.daikin.pl
office@daikin.pl

Daikin Airconditioning Poland