Porady

W jaki sposób zagospodarować otoczenie domu, aby poprawić standard energetyczny budynku?

30.06.2014

Dr inż. Szymon Firląg Instytut Budynków Pasywnych przy NAPE, Politechnika Warszawska,
ekspert projektu "Dom energooszczędny – to się opłaca!" fundacji "Ziemia i Ludzie" radzi: Otoczenie budynku energooszczędnego może mieć wpływ na jego charakterystykę energetyczną i komfort użytkowania. Bardzo ważnym elementem bilansu energetycznego są zyski ciepła od promieniowania słonecznego.

Kształtując otoczenie budynku możemy wpłynąć pozytywnie na dostępność zysków ciepła lub je ograniczyć. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku musimy zapewnić swobodny dostęp promieniowania słonecznego w okresie zimy. Dotyczy to głównie kierunku południowego, zachodniego i wschodniego. W lecie zbyt duże zyski ciepła mogą prowadzić do przegrzewania budynku.

Elementem regulującym dostępność słońca do budynku może być roślinność. Drzewa lub pnącza
okresowozielone zasadzone od strony południowej, wschodnie lub zachodniej będą ograniczały zyski ciepła w okresie lata natomiast w zimie dostęp promieniowania słonecznego będzie swobodny.

Od strony północnej mogą znaleźć zastosowanie rośliny stałozielone chroniące budynek przed niekorzystnym oddziaływaniem wiatru. Zbyt duży napór wiatru zwiększa straty ciepła spowodowane infiltracją zimnego powietrza zewnętrznego. Sposób zagospodarowania otoczenia budynku może być uzależniony od zastosowanych instalacji.

Decydując się na wykorzystanie gruntowego wymiennika ciepła (GWC), pompy ciepła z wymiennikiem poziomym lub przydomowej oczyszczalni ścieków musimy pamiętać o konieczności pozostawienia odpowiedniej powierzchni terenu. W miejscu tym nie powinno się sadzić roślin o rozbudowanym układzie korzeniowym lub prowadzić instalacji.

Czerpnia terenowa GWC powinna znajdować się w miejscu zacienionym i może być otoczona kwiatami. Instalacje do pozyskiwania energii z źródeł odnawialnych – słońca lub wiatru, nie powinny być zacienione lub osłonięte. Może to wpłynąć na ich wydajności i zmniejszyć ilość pozyskiwanej energii.

Otoczenie budynku oddziałuje również na komfort jego użytkowania. Duży udział powierzchni absorbujących promieniowanie słoneczne, np. ciemnych chodników, przyczyni się do podniesienia temperatury powietrza zewnętrznego latem. Aby temu zapobiec można zdecydować się na wykonanie oczka wodnego, które w naturalny sposób będzie ochładzać powietrze zewnętrzne.